Relacja z konferencji „Nowe Wyzwania dla Izb Rolniczych”

Dnia 4 października 2019 r.  Pomorski Ośrodek Doradztwa  Rolniczego w Lubaniu w  partnerstwie z Pomorską Izbą Rolniczą zorganizował konferencję pt. „Nowe Wyzwania dla Izb Rolniczych”, na której zaproszeni goście omówili bieżące sprawy związane z rozwojem, a także zagrożeniami w polskim rolnictwie. Spotkanie otworzył Dyrektor PODR w Lubaniu Andrzej Dolny oraz Wiceprezes Zarządu PIR Ryszard Kleinszmidt.

Jako pierwszy wystąpił Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Wojciech Trybowski i przedstawił  ryzyko wystąpienia ASF na terenie województwa pomorskiego. W  związku z wystąpieniem na granicy naszego województwa przypadku ASF, poszerzono specjalne strefy z ograniczeniami. Mapa zagrożenia obejmuje dwa kolory: żółty i czerwony. Kolorem żółtym oznaczono strefy ochronne: powiaty nowodworski, gdański, tczewski i  kwidzyński oraz część gmin powiatu malborskiego i sztumskiego. Kolor czerwony to obszar objęty ograniczeniami. Wprowadzono go na terenie gmin Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w  powiecie sztumskim oraz Stare Pole w powiecie malborskim. Od 3 września 2019 roku obowiązują tam ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i  innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie PODR: http://podr.pl/uwaga-asf-strefy-ograniczajace-w-woj-pomorskim/

Kolejnym wykładowcą była Zastępca Dyrektora PODR w Lubaniu, Pani Katarzyna Jasińska, która omówiła dochodowość gospodarstw rolnych wg PL FADN. Badania rachunkowości rolnej gospodarstw w ramach tego sytemu umożliwiają porównanie  gospodarstw pod kątem dochodowości, wielkości gospodarstw czy profilu produkcji. Zaobserwować możemy również, jak ważną rolę w dochodowości stanowią dopłaty unijne.

Największe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Zarudzkiego, którego prelekcja zamieniła się w ciekawą i owocną dyskusję z rolnikami. Uczestnicy poruszali wiele zagadnień związanych z  rolnictwem, ale głównie pytali o: komisje suszowe, wypłaty odszkodowań związane z  anomaliami pogodowymi, reformę ubezpieczeń oraz wiele innych, na które Pan Minister rzeczowo i precyzyjnie odpowiadał.

Reasumując, ostatnie lata w rolnictwie przynoszą wiele zmian, a przed nami dużo pracy i ciekawych wyzwań.

Ilość wyświetleń artykułu: 1077