Relacja z konferencji „Nawożenie w rolnictwie ekologicznym”

W dniu 1 marca br. w PODR w Lubaniu odbyła się konferencja pt. „Nawożenie w rolnictwie ekologicznym”, której organizatorem był Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu we współpracy z firmą Timac Agro Polska Sp. z o.o.

„Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 834/2007 w ekologicznej produkcji roślinnej żyzność i aktywność biologiczna gleby utrzymywana jest poprzez stosowanie płodozmianu z udziałem roślin motylkowatych oraz maksymalne wykorzystanie nawozów naturalnych i organicznych powstających w gospodarstwie. W przypadku, kiedy zabiegi te nie zapewniają osiągnięcia lub poprawy żyzności gleby dozwolone jest stosowanie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zawartych w zamkniętym wykazie, dopuszczonych do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim. W rolnictwie ekologicznym dopuszczone jest stosowanie nawozów mineralnych niepochodzących z syntezy chemicznej o niskim stopniu rozpuszczalności i koncentracji składnika pokarmowego. Nie zezwala się na stosowanie mineralnych nawozów azotowych”.

 I na tym właśnie zagadnieniu postanowiono skupić się tego dnia.

Pierwszym prelegentem był Gerard Hurko, doradca techniczno-handlowy w firmie Timac Agro Polska Sp. z o.o. Omówił temat „Prawidłowa gospodarka nawozowa a znaczenie materii organicznej”. Podkreślił jak ważne, zwłaszcza w gospodarstwie ekologicznym, jest wzbogacanie gleby w materię organiczną i dbanie o poziom próchnicy.

Następnie Maciej Sroczyński z Timac Agro Polska Sp. z o.o. przedstawił sytuację na rynku ekologicznym w Europie. Ten temat wzbudził wiele kontrowersji wśród uczestników i wywołał dyskusję. Polska nadal ma wiele do nadrobienia na tle innych krajów, ale wymaga to z pewnością doprecyzowania niektórych kwestii prawnych. Nie ulega wątpliwości, że mamy potencjał i wiele możliwości w produkcji ekologicznej.

Po takim wstępie można było zaprezentować temat dot. uzupełniania niedoboru składników pokarmowych w gospodarstwie ekologicznym preparatami dozwolonymi do stosowania  w rolnictwie ekologicznym. Ofertę przedstawił Piotr Smolarek z firmy Timac Agro Polska Sp. z o.o. Bardzo ważne zdanie było podsumowaniem tego tematu: „Nie sztuką jest wydać pieniądze, ale mądrze i tak, aby osiągnąć efekt również ekonomiczny”. Dlatego tak ważne jest obserwowanie własnego pola i wykonywanie badań analizy gleby oraz uzupełnianie niedoborów.  

Po przerwie kawowej Agnieszka Jereczek – specjalista ds. rolnictwa ekologicznego PODR w Lubaniu omówiła zasady wypełniania dokumentacji związanej z nawożeniem w gospodarstwie ekologicznym. Podkreślała jak ważne jest stosowanie nawozów naturalnych, a w przypadku uzupełniania niedoborów poszczególnych składników,  preparatów wyłącznie z listy prowadzonej przez IUNG-PIB w Puławach

(http://iung.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=61).

Jeśli rolnik ekologiczny zastosuje taki produkt, wówczas powinien w odpowiedni sposób to udokumentować. Świadectwo kwalifikacji i jego numer koniecznie musi się znaleźć w rejestrach prowadzonych zarówno na potrzeby jednostki certyfikującej, a w przypadku ubiegania się o płatności ekologiczne z ARiMR, również na tych drukach, bądź ujednoliconych dla obu podmiotów. Bardzo ważną kwestią przy dokumentacji jest spójność z Programem działań mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, który obowiązuje już od poprzedniego roku. Nowe przepisy obejmują zarówno rolników konwencjonalnych, jak i ekologicznych. Zostały omówione m.in. terminy stosowania nawozów odzwierzęcych, sposoby wyliczania ilości wyprodukowanego nawozu (obrót stada, DJP), aplikacje do wyliczeń oraz obowiązki rolnika w tym zakresie, a przede wszystkim dokumentacja do prowadzenia. Przy tym zagadnieniu rolnicy mają obawy, że ilość wymaganej dokumentacji będzie rosła. Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi w zakresie rolnictwa ekologicznego na stronie http://podr.pl/doradztwo/produkcja-ekologiczna/.

Na zakończenie Karolina Lisiecka – przewodnicząca Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych BioPomorze przedstawiła działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej, jakie udało się przeprowadzić i jakie planuje Stowarzyszenie. Zachęcała do przystąpienia do grupy. Jest to pierwsza taka formacja działająca w woj. pomorskim i nie ulega wątpliwości, że należy takie działania kontynuować. We współpracy z PODR w Lubaniu Stowarzyszenie zrealizowało już dwa projekty.

Zachęcamy do przyłączenia się do wspólnej promocji rolnictwa ekologicznego i zwiększania świadomości ekologicznej (http://biopomorze.com.pl/).

Podsumowaniem konferencji było losowanie nagród ufundowanych przez Timac Agro Polska Sp. z o.o. i PODR w Lubaniu oraz lunch.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za aktywne uczestnictwo w szkoleniu i życzą samych sukcesów w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego.

Ilość wyświetleń artykułu: 560