Relacja z konferencji ekologicznej

   „Aktualne trendy w rolnictwie ekologicznym”  – to temat kolejnej konferencji, która odbyła się  7 marca 2018 r, tj. w środę na sali konferencyjnej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Organizatorami tej konferencji był Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych BIOPOMORZE. Spotkanie otworzył Dyrektor PODR w Lubaniu, Pan Andrzej Dolny.
Temat, który dominował podczas wszystkich wystąpień, to podstawowe zasady produkcji ekologicznej – prawidłowy płodozmian, odpowiednie zabiegi agrotechniczne oraz lustracja upraw.
Pierwszym prelegentem była dr inż. Beata Studzińska – ekspert ds. upraw ekologicznych, która mówiła o ekologicznej uprawie warzyw i roślin sadowniczych, które są szansą na podniesienie dochodów w gospodarstwie. Podkreślała, że zanim rolnik zdecyduje się na taką uprawę, powinien rozważyć własne preferencje, przeanalizować potrzeby rynku. Przedstawiła, jak wiele czynników agrotechnicznych ma wpływ w kształtowaniu plonu oraz mnóstwo przykładów preparatów dozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Następnie Pan dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM w Olsztynie zaprezentował „Tradycyjne i innowacyjne nawozy i nawożenie w rolnictwie ekologicznym – możliwości poprawy wydajności i jakości plonów”. Wykładowca również podkreślał, że podstawą gospodarki nawozowej w rolnictwie ekologicznym jest płodozmian, w tym odpowiednie dostarczanie materii organicznej, np. poprzez  nawozy naturalne. Tylko zastosowanie fundamentalnych zasad produkcji ekologicznej, daje dalsze możliwości korzystania z dostępnych  preparatów na rynku.  Zaprezentował liczne wyniki doświadczeń –  plonowania i struktury gleby. Profesor zaznaczył, że użycie preparatów tylko z wykazów dozwolonych  środków ochrony roślin, czy  nawozów i preparatów poprawiających właściwości gleby, daje gwarancję rolnikowi, że  jest to zgodne z przepisami.
Przedstawiciel firmy ICB Pharma, Pan dr inż. Wojciech Wieczorek zaprezentował możliwości zwalczania szkodników, m.in. poprzez pułapki do owadów.
Ostatni temat „Zmiany  w systemie przyznawania płatności ekologicznej” omówiła Agnieszka Jereczek,  sp. ds. rolnictwa ekologicznego PODR w Lubaniu. Podkreśliła, że rolnicy będą mogli podejmować nowe zobowiązania ekologiczne w kolejnych latach, nawet tego samego rodzaju, gdy np. dokupią lub do dzierżawią ziemię.
Konferencji towarzyszyła degustacja produktów ekologicznych, która spotkała się z dużą aprobatą uczestników.

   Po szkoleniu odbyło się walne zebranie członków Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych BIOPOMORZE. Zarząd przedstawił sprawozdanie za 2017 rok, jak wygląda budżet  oraz zaprezentował plany na rok 2018. Podczas spotkania zaprezentowano też cele i formy działania  projektu złożonego  przez PODR w Lubaniu  w partnerstwie z BIOPOMORZE i Gdańskim Bazarem Natury. Operacja pod nazwą „Rolnictwo ekologiczne –innowacje w produkcji  i przetwórstwie na rzecz skracania łańcucha dostaw (POMORSKI EKOFESTIWAL)” ma być zrealizowana we wrześniu tego roku.

   Podczas tego dnia frekwencja dopisała, a obecność firm z produktami do stosowania  w rolnictwie, wzbogaciła konferencję oraz umożliwiła wymianę wiedzy i doświadczeń nie tylko pomiędzy producentami, ale i przedsiębiorcami.

Wszystkim sponsorom i darczyńcom produktów do degustacji  serdecznie dziękujemy.

 

Opracowała: Agnieszka Jereczek

 

Materiały z konferencji

 

Ilość wyświetleń artykułu: 1585