Relacja z konferencji „Działania na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych”

W dniu 7 grudnia br. w Oddziale PODR w Starym Polu odbyła się IV edycja konferencji wojewódzkiej z cyklu Działania na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych. Wiodącym tematem  tegorocznego spotkania była susza rolnicza, która w tym roku szczególnie dotkliwie objęła wiele regionów naszego kraju, w tym nasze województwo pomorskie.

Konferencję otworzyli Antoni Hajdaczuk – dyrektor Oddziału PODR w Starym Polu oraz Andrzej Dolny – dyrektor PODR w Lubaniu.

Jako pierwszy wystąpił Jarosław Wiśniewski – zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW w Warszawie, który szczegółowo omówił zagadnienia dotyczące przyszłości polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście Planu dla Wsi, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz poprawy gospodarki wodnej wobec zjawiska suszy.

System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce w całym kompleksie warunków meteorologicznych i glebowych decydujących o wystąpieniu zjawiska suszy zaprezentowała dr inż. Anna Nieróbca z Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki IUNG-PIB w  Puławach.

Z ramienia komisji weryfikujących protokoły suszowe składane w 2018 r. do Wojewody Pomorskiego, wystąpił Dominik Szefer z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, który przekazał informacje nt. liczby złożonych i podpisanych przez Wojewodę protokołów suszowych.

Pomoc suszowa oraz bieżące działania realizowane przez ARiMR, w tym płatności bezpośrednie i nieinwestycyjne formy pomocy z PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020, dopłaty do materiału siewnego oraz stan, realizacja i harmonogram naborów w ramach działań PROW 2014-2020 były tematem wystąpienia Sylwii Skupień – p.o. zastępcy dyrektora Pomorskiego OR ARiMR w Gdyni.

Z kolei Magdalena Dudek – zastępca dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Pruszczu Gdańskim przedstawiła zasady udzielania przez KOWR preferencyjnych pożyczek dla rolników oraz zmiany, jakie mają być wprowadzone w nowelizowanej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Oprócz wyżej wymienionych tematów prelegentka omówiła bieżące zadania KOWR, w tym gospodarowanie ZWRSP, interwencje rynkowe i Program dla szkół.

Ostatnim punktem programowym konferencji, który wzbudził duże zainteresowanie szczególnie rolników i doradców, była prezentacja Adama Kopcia – głównego specjalisty ds. ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii w Oddziale PODR w Starym Polu, dotycząca obowiązującego od lipca br. „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” i związanych z tym zagadnieniem, nowych wymogów dla rolników.

W imieniu własnym, dyrekcji oraz specjalistów Oddziału PODR w Starym Polu serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego i instytucji z otoczenia rolnictwa, doradcom oraz pozostałym uczestnikom za udział w konferencji.

Jolanta Wesołowska

 

Ilość wyświetleń artykułu: 710