Relacja z konferencji „Aktualne zagadnienia w hodowli koni”

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku wspólnie zorganizowali konferencję pt. „Aktualne zagadnienia w hodowli koni”. Odbyła się ona w dniu 12.03.2019 r. w sali konferencyjnej PODR w Lubaniu. Licznie przybyłych hodowców przywitał Prezes Pomorskiego Związku Hodowców Koni – Andrzej Derlecki oraz Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – Andrzej Dolny.

Po przywitaniu Pomorski Związek Hodowców Koni przygotował uroczystość uhonorowania długoletnich zasłużonych hodowców koni, poprzez wręczenie im pamiątkowych statuetek i odznaczeń.

W kolejnej części spotkania pierwszy referat wygłosiła Aleksandra Oberda z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, omawiając przepisy weterynaryjne dotyczące rejestracji i identyfikacji koniowatych. Zwróciła uwagę na konieczność ich przestrzegania oraz na najczęściej spotykane uchybienia z tym związane. Następnie Andrzej Kopczyk, Dyrektor Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku przedstawił zagadnienia związane z uznawaniem ogierów, prowadzeniem punktów kopulacyjnych oraz zasadami krycia. Maria Gwizdała z PODR w Lubaniu przypomniała zebranym przepisy Ustawy o Ochronie Zwierząt, zwracając szczególną uwagę na obowiązki posiadaczy koni oraz przedstawiając tok postępowania przy wystąpieniu konieczności uboju poza ubojnią, np. w przypadku urazu.

Następnie Prezes Andrzej Derlecki, Andrzej Kopczyk oraz dr Wiesław Adam Jonczyk poinformowali o zamierzeniach Pomorskiego Związku Hodowców Koni oraz harmonogramie prac, ocen, wystaw, pokazów, zawodów, itp. na rok 2019. Zachęcono do czynnego uczestnictwa w inicjatywach Związku oraz dyskutowano nad możliwościami poprawy organizacji tych imprez.

W konferencji uczestniczyło blisko stu hodowców. Mieli oni również możliwość wypowiedzenia się w dyskusji, przekazania swoich pomysłów, załatwienia spraw biurowych związanych z przynależnością do związku oraz prowadzeniem punktów kopulacyjnych.

 

Maria Gwizdała – PODR w Lubaniu

Ilość wyświetleń artykułu: 268