Relacja z III Pomorskiego Forum Drobiarskiego

 

Prezentacje z forum

W dniach 15 – 16 czerwca br., w kompleksie wypoczynkowym Wichrowe Wzgórze – Oaza Zdrowia na Kaszubach w Chmielnie odbyło się III Pomorskie Forum Drobiarskie zorganizowane pod Patronatem Honorowym Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w partnerstwie z Pomorskim Zrzeszeniem Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, które aktywnie włączyło się w we współorganizację . Pierwszego dnia Forum uczestnicy wzięli udział w wykładach poświęconych tematyce drobiarskiej, a także mieli okazję zapoznać się z ofertą przygotowaną przez firmy uczestniczące w spotkaniu.

Wykłady rozpoczął dyrektor PODR Aleksander Mach. W imieniu Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke, przedstawił sytuację na rynku drobiu. Głos zabrał również Mariusz Sobierajski  – Prezes PZHDiPJ, który zwrócił uwagę na duży problem związany z projektem ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych.  Ma on obejmować wszystkich producentów rolnych i wynosić 0,2 % od przychodów netto.

Z dużym zainteresowaniem zebranych spotkało się wystąpienie prof. dr hab. Andrzeja Koncickiego pt. „Czy skarmiana mieszanka paszowa zawsze słusznie jest podejrzewana jako przyczyna niepowodzeń produkcyjnych i zdrowotnych na fermach drobiu?”, który mówił m.in. o niezwykłym postępie w tuczu brojlerów, jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich lat, a także wskazał kierunki rozwoju tego kierunku produkcji i jego ograniczenia. Prelegent przedstawił również przyczyny niepowodzeń w hodowli, w tym te zależne od pasz, ale także wynikające z braków w bioasekuracji, profilaktyce i immunoprofilaktyce oraz po prostu w zarządzaniu stadem. Powiedział również, że antybiotyk nie jest niczym złym i niejednokrotnie w leczeniu jest konieczny, zawsze jednak powinien być stosowany z bardzo dużą rozwagą i wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Jeden z ciekawszych wykładów wygłosił lek. wet. Wojciech Hodorowicz. W wystąpieniu pt. „Zapewnij im dobry start” podkreślił ważną rolę właściwego przygotowania kurnika do wstawienia kurcząt, zwracając szczególną uwagę na jego odpowiednio wczesne nagrzanie łącznie z podłogą. Powiedział m.in., że przez dobry start można osiągnąć dużo lepsze wyniki produkcyjne. Na koniec życzył wszystkim hodowcom, aby ich kurczęta już w siódmym dniu ważyły 220 gram.

Uczestnicy Forum z zainteresowaniem wysłuchali również doniesień Powiatowego Lekarza Weterynarii Kazimierza Sekuły, który nie tylko zapoznał zebranych z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie dobrostanu, ale przedstawił praktyczne podejście do kontroli w tym zakresie. O sposobie kontroli dobrostanu i pobierania łapek na ubojni, wyliczaniu punktacji i określaniu w ten sposób poziomu spełnienia dobrostanu przez hodowcę mówiła Katarzyna Przewoska.

W trakcie Forum głos zabierali także przedstawiciele firm działających w branży drobiarskiej. Marcin Krajewski reprezentujący firmę Hodowca mówił m.in. o innowacyjnym rozwiązaniu w karmieniu drobiu, w tym o nowym rodzaju karmidła, które w sposób istotny ogranicza zanieczyszczanie paszy przez pisklęta. Z kolei Tomasz Wróblewski z firmy Landmeco zaproponował słuchaczom całościowy innowacyjny system karmienia. Nowością w nim jest tak zwany przesyp paszy, który ułatwia znalezienie paszy przez pisklęta w pierwszych dniach życia. Prelegent omówił też nowy sposób automatycznego podnoszenia i jednoczesnego ustawienia całej linii do mycia i dezynfekcji. W trakcie spotkania swoją ofertę przedstawiły również firmy paszowe.

Podczas III Pomorskiego Forum Drobiarskiego poruszono jeszcze wiele innych zagadnień, chociażby jak skorzystać z zasobów funduszu promocji mięsa drobiowego – mówił o tym Witold Wierzbiński, dyr. Biura Promocji Żywności ARR. Z kolei nowe podejście do finansowania agrobiznesu przedstawiła Joanna Janiak-Wyroślak z BGŻ, a o sanityzacji wody dostarczanej do kurników opowiedział Waldemar Tarach z firmy Indoor LTD.

Zamówiona przez organizatorów pogoda sprzyjała zwiedzaniu stoisk firm współpracujących z branżą drobiarską, rozmów i wymiany doświadczeń, a także poznawania konkurencyjnych rozwiązań.

Po podsumowaniu pierwszego dnia Forum, którego dokonali Aleksander Mach – Dyrektor PODR w Gdańsku i Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, wśród uczestników spotykania rozlosowano nagrody ufundowane przez sponsorów. Następnie odbyła się uroczysta kolacja, podczas której wystąpił zespół COCKTAIL.

Drugi dzień to podsumowanie III Pomorskiego Forum Drobiarskiego. Imprezę zakończył  Aleksander Mach Dyrektor PODR oraz Mariusz Sobierajski i Zygmunt Stromski – Prezes i Wiceprezes PZHDiPJ,  którzy zaprosili Hodowców drobiu do udziału w kolejnej edycji Forum.

Dziękujemy wszystkim firmom, które przyczyniły się do organizacji Forum, patronom medialnym, a zwłaszcza naszemu Partnerowi Pomorskiemu Zrzeszeniu Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

zrzeszenie logo

sponsor i patronat

 

 

Ilość wyświetleń artykułu: 3512