Relacja z I Pomorskiego Ekofestiwalu

Za nami pierwszy POMORSKI EKOFESTIWAL z udziałem konsumentów i producentów żywności ekologicznej. 22 września 2018 r. przy Gdańskim Bazarze Natury przy ul. Słowackiego (na Garnizonie) w godz. od 9.00 do 15.00 odbył się bazar produktów ekologicznych ze stoiskiem edukacyjnym, a po nim szkolenie pt. „Rolnictwo ekologiczne –innowacje w produkcji  i przetwórstwie na rzecz skracania łańcucha dostaw”.

Projekt, zrealizowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, współfinasowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie odbyło się przy współpracy z pierwszym Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych BIOPOMORZE oraz Gdańskim Bazarem Natury.

Pomorscy producenci tego dnia przygotowali degustację produktów ekologicznych oraz kampanię edukacyjną. Na stoisku pojawiły się broszury pt. „Poznaj zasady produkcji ekologicznej”, ulotki i tablice informacyjne „Jak rozpoznać produkty ekologiczne”, opracowane przez PODR w Lubaniu. Dodatkowo dla najmłodszych dostępne były kolorowanki edukacyjne oraz pokazowe eksponaty w postaci np. kolb kukurydzy, ziarna zbóż itp.

Warto dodać, że przez dwa tygodnie przed wydarzeniem odbywała się kampania informacyjno-edukacyjna. Na 4 telebimach w Trójmieście wyświetlany był spot, zapraszający na wydarzenie, jak również informujący o zasadach produkcji ekologicznej, jak rozpoznać produkty ekologiczne i jakiego oznakowania szukać na opakowaniach.

Po udanej sprzedaży oraz wymianie doświadczeń i poglądów na stoisku producentów ekologicznych, w sąsiedniej sali odbyło się szkolenie.

Jako pierwszy wykład wygłosił Przemysław Górski,  gł. specjalista PODR w Lubaniu – broker innowacji, przedstawiając temat: Wdrażanie innowacji w rolnictwie ekologicznym za pomocą działania „Współpraca”. Omówił najważniejsze kryteria i warunki ubiegania się o pomoc finansową, zwłaszcza na działania związane z innowacją na rzecz skracania łańcucha dostaw. Podkreślił, jak ważna jest współpraca pomiędzy producentami.

Następnie lek. wet. Katarzyna Balawender – inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności WIW w Gdańsku, zaprezentowała jak wprowadzać do obrotu produkty ekologiczne w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego. Temat ten bardzo zaciekawił obecnych na sali producentów ekologicznych, bowiem większość z nich preferuje właśnie ten typ sprzedaży, czyli sprzedaż bezpośrednio do klienta.

Kolejny wykładowca Mariusz Anioła – specjalista PODR w Lubaniu, przedstawił temat „Dobre praktyki produkcyjne, w tym biologiczne metody ochrony roślin”. Prezentacja, obfitująca w zdjęcia i filmy z praktycznymi komentarzami, spotkała się z dużą aprobatą uczestników szkolenia.

Zagadnienie „Innowacyjne metody sprzedaży i marketingu żywności ekologicznej w celu skracania łańcucha dostaw” przedstawiła Karolina Lisiecka – przewodnicząca PSPE BioPomorze. Podkreśliła,  jak ogromną rolę w dzisiejszych czasach spełnia Internet, bezpośredni kontakt z konsumentem, możliwość odwiedzenia gospodarstwa i uczestnictwa w zbiorach.

Po wykładach odbyła się ożywiona dyskusja na temat kierunku rozwoju gospodarstw ekologicznych w województwie pomorskim oraz konieczności wspólnych działań zmierzających do zwiększania świadomości ekologicznej i przetwórstwa ekologicznego.

Całe wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Stoisko ze sprzedażą żywności ekologicznej i kampanią edukacyjną odwiedziło sporo osób, a na szkoleniu pojawili się nie tylko rolnicy ekologiczni, ale również konsumenci, przedstawiciele przetwórni, specjaliści i doradcy PODR w Lubaniu oraz firm związanych z produkcją ekologiczną.

Z pewnością udało się zrealizować założone cele. Wśród producentów ekologicznych znaczącą grupą stanowią członkowie nowo powstałego Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych BIOPOMORZE. Stanowi to potencjał do realizacji wspólnych rozwiązań innowacyjnych, które służyć mogą szerokiemu gronu odbiorców na obszarach wiejskich. Gdański Bazar Natury to jedno z największych i najpopularniejszych miejsc sprzedaży produktów ekologicznych i wysokiej jakości w województwie pomorskim. Daje możliwość zintegrowania w jednym miejscu i w tym samym czasie zarówno rolników, producentów, przetwórców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarstw ekologicznych. Przedsięwzięcia, takie jak połączenie szkolenia z innymi formami, z pewnością sprzyjają nabyciu wiedzy i umiejętności praktycznych, związanych z produkcją ekologiczną oraz inspirują do wdrożenia działań innowacyjnych. Podniesienie wiedzy i jakości życia społeczności lokalnej na obszarze województwa poprzez uczestnictwo w takim evencie jak POMORSKI EKOFESTIWAL, daje możliwość zapoznania się z niekonwencjonalnym sposobem wytwarzania żywności, jakim jest rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne.

Opracowała: Agnieszka Jereczek

Ilość wyświetleń artykułu: 765