Relacja z wyjazdu studyjnego „Promocja innowacji w technice rolniczej i przetwórstwie”

W dniach 17-18.03.2017 r. odbył się wyjazd studyjny w ramach zrealizowania operacji  pt. „Promocja innowacji w technice rolniczej i przetwórstwie”  w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

Wyjazd studyjny obejmował:

  • Zwiedzanie linii technologicznych

Demonstracyjne linie technologiczne przetwórstwa mają służyć do szkolenia rolników, doradców, nauczycieli studentów i uczniów szkół rolniczych. Linie produkcyjne tworzą maszyny i urządzenia do przetwórstwa mięsa, mleka, owoców i warzyw, pozwalające na produkcję szerokiego asortymentu tradycyjnych przetworów z tych produktów.

Wzorcowa linia może być przydatna rolnikom, którzy chcą zdywersyfikować swoje dochody i wszystkim tym, którzy chcą się nauczyć przetwórstwa na małą skalę, na poziomie gospodarstwa rolnego.

  • Zwiedzanie Targów AGROTECH

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się nie tylko z ofertą targów, dostępnością innowacyjnych produktów, ale przede wszystkim nawiązać kontakty z wystawcami, wymienić się spostrzeżeniami i wiedzą. Była to doskonała okazja, aby zintegrować środowisko osób działających w zakresie rozwoju rolnictwa.

Targi AGROTECH stanowią spotkań rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z producentami maszyn, urządzeń, sprzętu do produkcji, hodowli, przetwórstwa i przechowalnictwa, środków do produkcji rolnej, instytucjami oferującymi wsparcie oraz usługi logistyczne, finansowe, doradcze.

Na stoisku Centrum Doradztwa Rolniczego ugoszczono wszystkich uczestników wyjazdu kawą oraz produktami wyprodukowanymi na linii technologicznej w Radomiu. Dodatkowo zorganizowano konferencję dotyczącą działania „Współpraca” gdzie rolnicy usłyszeli jakie zasady oraz możliwości mają w pozyskiwaniu środków z Funduszu Unii Europejskiej.

Dodatkowo uczestnicy dowiedzieli się jak wdrażać innowacje do gospodarstw i jakie możliwości daje przetwórstwo produktów rolnych.

Sukcesem wyjazdu stały się rozmowy o konieczności powstania grupy bądź też zrzeszenia pomorskich producentów i przetwórców produktów rolnych. Dodatkowo uczestnicy wyjazdu mogli podziwiać nowatorskie rozwiązania, nowości produktowe i technologiczne, a także zapoznać się z usługami dla rolnictwa.. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z możliwości uczestniczenia w tego typu wyjeździe oraz wyrazili chęć udziału w podobnych  przedsięwzięciach związanych z rolnictwem i przetwórstwem.

Po wyjeździe rolnicy zainteresowali się przetwórstwem na małą skalę. Dzięki promocji innowacji oraz działania „Współpraca” zaczęto rozmawiać o trzech grupach operacyjnych  dotyczących zarówno przetwórstwa serów, soków oraz przechowalni mięsa wołowego.

Tym samym, można stwierdzić, że założone cele projektowe tj. zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz promowanie innowacji w rolnictwie i produkcji żywności zostały zrealizowane.

 Opracowały:

Krystyna Plata

Marta Kara


Ilość wyświetleń artykułu: 1886