Relacja z konferencji: „Współpraca w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej”

17 września br. był dniem poświęconym ekologii. Tego dnia poza Kiermaszem Ekologicznym i podsumowaniem Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, odbyła się również konferencja regionalna pt. „ Współpraca w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej”.

Podczas konferencji miało miejsce spotkanie inauguracyjne pierwszego w regionie Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych BioPomorze.

 Na wstępie przewodnicząca PSPE BioPomorze Pani Anna Socha opowiedziała, na jakim etapie jest działalność stowarzyszenia oraz jakie są plany i cele do osiągnięcia. Stowarzyszenie będzie kładło duży nacisk na podnoszenie świadomości konsumentów oraz marketing ekologiczny. Wspomniała również o warunkach członkostwa i wynikających z tego korzyściach.

Następnie Agnieszka Jereczek, specjalista ds. rolnictwa ekologicznego PODR w Lubaniu, przedstawiła możliwości pozyskania funduszy na rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym na rozwój działalności stowarzyszenia.

Głos zabrał również Andrzej Klasa – prezes Stowarzyszenia AgroEkoKaszuby. Podzielił się doświadczeniami działającego już jakiś czas stowarzyszenia i wspomniał o istocie rolnictwa ekologicznego jako jednym z elementów systemów jakości żywności.

Podczas spotkania pojawiło się mnóstwo pytań do członków zarządu stowarzyszenia odnośnie planowanych działań. Wszyscy rolnicy ekologiczni są zgodni, co do potrzeby zwiększania świadomości wśród kupujących żywność wysokiej jakości. Z pewnością wspólne działania grupy przyczynią się do budowania wspólnej polityki marketingu ekologicznego, co w efekcie przełoży się na zwiększenie sprzedaży produktów bio.

            Z-ca Dyrektora PODR w Lubaniu Pani Ewa Szymańska złożyła na ręce przewodniczącej PSPE BioPomorze list gratulacyjny z wyrazami podziękowania za działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz chęcią dalszej współpracy w zakresie promocji  naszego regionu.

 

opracowała: Agnieszka Jereczek

 

BIOPOMORZE – ulotka – PDF

 

 

Ilość wyświetleń artykułu: 846