Relacja z konferencji: „Tworzenie systemu wspomagania decyzji w ochronie roślin na obszarze województwa pomorskiego…”

W dniach 20 i 21 czerwca 2017 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyła się konferencja pt. „Tworzenie systemu wspomagania decyzji w ochronie roślin na obszarze województwa pomorskiego, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych” w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016 -2017. W konferencji wzięli udział: doradcy i specjaliści Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, rolnicy, pracownicy stacji oceny odmian oraz przedstawiciele instytucji rolniczych.

Konferencję otworzył Andrzej Dolny – dyrektor PODR w Lubaniu, który powitał wszystkich zebranych uczestników i zaprosił do aktywnego udziału w niniejszym przedsięwzięciu.

W pierwszym dniu konferencji Antoni Hajdaczuk – dyrektor Oddziału PODR w Starym Polu przedstawił program doradczy PODR w zakresie integrowanej ochrony roślin. W dalszej części zostały poruszone tematy związane z przedstawieniem obowiązków rolnika stosującego środki ochrony i przestrzeganiem zasad integrowanej ochrony roślin oraz możliwościami wdrożenia innowacji w ochronie roślin w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020.

W drugiej części konferencji wystąpili przedstawiciele Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Mgr Kamila Roik omówiła rolę sygnalizacji w efektywnej ochronie roślin, następnie dr Magdalena Jakubowska przedstawiła wykorzystanie danych meteorologicznych w monitorowaniu agrofagów oraz wspomaganiu podejmowania decyzji o wykonaniu zabiegu chemicznego jako elementu integrowanej ochrony roślin. Na zakończenie dr Marcin Baran dokonał przeglądu dostępnych modeli symulacyjnych rozwoju agrofagów.

Podsumowując pierwszy dzień konferencji, podkreślono znaczenie integrowanej ochrony roślin w ochronie bioróżnorodności środowiska rolniczego.

W drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty polowe na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Lisewie, gdzie odbyła się lustracja plantacji zbóż, rzepaku i roślin okopowych pod kątem występowania organizmów szkodliwych, określania stopnia nasilania ich występowania i zagrożenia dla upraw. Warsztaty polowe poprowadzili eksperci z zakresu monitorowania i sygnalizacji agrofagów z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji, a przede wszystkim wykładowcom z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu za niezawodność oraz elastyczność w metodach kontaktu i ukierunkowanie na potrzeby odbiorców, co umożliwiło doskonałe przekazanie wiedzy w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

 

Serdecznie dziękujemy
Monika Najduk
Alicja Panimasz-Wolska

Ilość wyświetleń artykułu: 2396