Relacja z konferencji „Rozród koni”

W dniu 27.02.2018 r. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Pomorski Związek Hodowców Koni zorganizowali ciekawą konferencję poświęconą rozrodowi koni. Główny temat czyli „Rozród koni – profilaktyka okołoporodowa” poprowadziła lek. wet. Anna Straszak. Podzieliła się z uczestnikami nie tylko wiedzą teoretyczną, lecz także długoletnimi doświadczeniami z praktyki w tym temacie. Pani lek wet. Aleksandra Widulińska przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Gdańsku przedstawiła nowelizację ustawy o rejestracji i identyfikacji koniowatych. Omówiono też zagadnienia związane z dobrostanem i ustawą o ochronie zwierząt. Prezes Związku Pan Andrzej Derlecki oraz Pan Andrzej Kopczyk i Pan Wiesław Adam Jończyk przekazali aktualności związkowe oraz kalendarium imprez (wystaw, wyścigów, konkursów, itp.) na rok 2018. Konferencja stworzyła również okazję do wymiany poglądów, dyskusji na tematy hodowlane i uzupełnienia dokumentacji hodowlanej i punktów kopulacyjnych.

Opracowała: Maria Gwizdała

Ilość wyświetleń artykułu: 1048