Relacja z konferencji: „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”

26 września br. w Słupsku odbyła się konferencja pn.: „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”. Konferencję uroczyście otworzył Wiesław Ziegert – Dyrektor PODR Oddział Słupsk, który przywitał przybyłych  gości, wykładowców i uczestników. Podkreślił jak ważne jest promowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o Rolniczy Handel Detaliczny.
Jako pierwszy wykład przeprowadził Eugeniusz Dańczak – główny specjalista ds. przedsiębiorczości  PODR Oddział Słupsk, przedstawiając podstawy prawne RHD, Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach handlu detalicznego oraz jej dokumentowania (Dz.U. Nr 2159).
Wymagania weterynaryjne w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej w ramach RHD przedstawiła dr Agata Duda – przedstawicielka Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Słupsku.
Praktyczną działalność w ramach RHD przedstawił Sebastian Przyborowski z Kwakowa, pszczelarz zajmujący się sprzedażą produktów pszczelich.
Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach RHD, przedstawił Piotr Łaga – kierownik Sekcji Higieny i Przedmiotów Użytku Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku.
Nadzór nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach RHD oraz znakowanie produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu przedstawił Bernard Larysz – przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności handlowej, obowiązki i zwolnienia w prowadzonej działalności RHD przedstawiła Elżbieta Pozorska. Rolnicy bez opodatkowania w ramach RHD mogą sprzedawać produkty do kwoty 20.000 zł rocznie, zachowując wszystkie wymagania standardów prawa żywnościowego i prowadząc szczegółową ewidencję sprzedawanych produktów. Zwolnienie, o którym mowa ma charakter de minimis.
Konferencja w Słupsku cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła liczba uczestników. W toku dyskusji, która wywiązała się na koniec spotkania, można było odnieść wrażenie, iż temat dotyczący Rolniczego Handlu Detalicznego cieszy się dużym zainteresowaniem rolników.
Jesteśmy przekonani, że efektem konferencji będzie zwiększona ilość rolników  zgłaszających się do efektywnego działania w ramach RHD.

Konferencja została zorganizowana w ramach operacji pn.: „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” którą realizuje Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Alicja Staciwa
 Eugeniusz Dańczak

 

Ilość wyświetleń artykułu: 1146