Relacja z konferencji: „Przedsiębiorczość na wsi”

  W dniu 26-02-2018 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu odbyła się konferencja pt. ,,Przedsiębiorczość na wsi”.

  Warunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest rozwój wszelkich form przedsiębiorczości prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy, a także różnicowania dochodów ludności wiejskiej. Tematem przewodnim konferencji była zagroda edukacyjna jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Pani Barbara Ditrich Koordynator Zagród Edukacyjnych w województwie pomorskim, przedstawiła ideę i zasady funkcjonowania zagród edukacyjnych m.in. na bazie gospodarstwa rolnego. Gospodarstwa rolne są atrakcyjnym miejscem do edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Połączenie wiedzy teoretycznej, praktycznego podejścia do pracy i rytmu życia na wsi oraz pasji gospodarzy, sprzyja prowadzeniu zajęć dydaktycznych łączących teorię z praktyką. Zajęcia edukacyjne w gospodarstwach rolnych przynoszą wymierne korzyści dla rolnictwa oraz szkolnictwa. Dla rolników istotne jest spotkanie z przyszłymi konsumentami i promocja własnych produktów. Oferta edukacyjna gospodarstw wiejskich jest również obiecującym, nowym kierunkiem działalności nierolniczej, uzupełniającym podstawowe źródła dochodów mieszkańców wsi.
W drugiej części konferencji Pan Jarosław Bień (trener, doradca finansowy coach) przedstawił możliwości oraz praktyczną wiedzę dotyczącą zakładania, zarządzania i rozwijania własnego pomysłu biznesowego.
W części podsumowującej konferencję Pani Ewa Nisiewicz, zaprezentowała swoją Zagrodę Edukacyjną ,,Ziołowy Dzbanek”, którą prowadzi od 4 lat w miejscowości Sąpy.

  Uczestnicy konferencji uzyskali dużo praktycznych wskazówek na temat zakładania, zarządzania firmą, zostali zainspirowani pomysłami, które mogą wykorzystać przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Konferencje przygotowały:
Agnieszka Rojewska i Alina Ciesielska

Ilość wyświetleń artykułu: 1492