Relacja z konferencji: „Ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”

W dniu 22 listopada br., w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyła się konferencja pt. „Ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
Konferencję otworzył Antoni Hajdaczuk – dyrektor Oddziału PODR w Starym Polu. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak bardzo ważna jest ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych i podejmowanie działań wspierających tę ochronę, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Pierwszy wykład pt. „Odnawialne źródła energii w Polsce na tle Unii Europejskiej. Koszty ogrzewania domu jednorodzinnego paliwami odnawialnymi i kopalnymi” wygłosił prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Omówił strukturę pozyskania energii w Polsce i Unii Europejskiej, aktualny udział energii odnawialnej w Polsce i w Europie oraz cele w tym zakresie na 2020 rok. Ponadto przedstawił koszty ogrzewania domu jednorodzinnego z zastosowaniem różnych paliw odnawialnych i kopalnych, na podstawie badań prowadzonych od 9 lat.
Kolejnym prelegentem był Karol Werra – przedstawiciel firmy instalującej odnawialne źródła energii EKOTEC z Baldramu k. Kwidzyna, który poruszył zagadnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i domowych. Zaprezentował możliwości wykorzystania energii słonecznej w Polsce, budowę instalacji, zasadę działania systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz założenia techniczne i ich eksploatację. Ponadto przedstawił przykładowe wybudowane instalacje systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła wykorzystywane zarówno w domach mieszkalnych, jak i w budynkach przeznaczonych do produkcji rolniczej.
Temat „Dobre praktyki w realizacji inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej na obszarze województwa pomorskiego. Możliwości finansowania projektów” omówił Michał Leszczyński z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Przybliżył możliwości wsparcia inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (program PROSUMENT II), programów oferowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych. Ponadto zaprezentował wiele przykładów wykorzystania różnych form wsparcia na nowoczesne instalacje OZE i inwestycje poprawiające efektywność energetyczną.
Uzupełnieniem powyższego wystąpienia była prezentacja oferty Banku finansującego budowy instalacji OZE. Przedstawiła ją: Anna Kwiatkowska z Banku Spółdzielczego w Sztumie, która zapoznała zebranych z aktualnie dostępnym kredytem przeznaczonym na sfinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.
Spotkanie zakończyli Tomasz Ramczyk i Paweł Kurzawski z firmy Oxytree Polska z Wrocławia, którzy przedstawili ofertę uprawy i korzyści finansowe z uprawy nowych drzew szybko rosnących (Oxytree).

Serdecznie dziękujemy wykładowcom za wygłoszenie interesujących wykładów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczne pytania skierowane do prelegentów i za przybycie do Starego Pola.
Dziękujemy również sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Sztumie oraz firmie Oxytree Polska z Wrocławia za wkład w organizację spotkania.
Mamy nadzieję, że szczegółowe przedstawienie problematyki odnawialnych źródeł energii przyczyni się nie tylko do popularyzacji tych źródeł w naszym regionie, ale wpłynie też na ochronę środowiska i przyniesie korzyści inwestorom.

Adam Kopeć

Materiały z konferencji

 

Ilość wyświetleń artykułu: 1324