Relacja z konferencji „Działania na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych”

8 grudnia 2017 r. w Oddziale PODR w Starym Polu odbyła się doroczna konferencja wojewódzka pt. Działania na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych. Głównym przesłaniem konferencji było poszerzenie wiedzy rolników, doradców rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym, w tym dostarczenie aktualnych informacji ważnych z punktu widzenia decyzji podejmowanych przez pomorskich rolników. We współczesnej gospodarce rolnej bieżąca informacja jest jednym z najważniejszych zasobów pozwalających na podejmowanie decyzji obciążonych mniejszym ryzykiem niepowodzenia. Stąd tak szeroki zakres tematyczny spotkania, podyktowany także licznymi zmianami prawnymi wprowadzającymi nowe rozwiązania i nowe wymagania dla rolników.
Konferencję otworzyli Antoni Hajdaczuk – dyrektor Oddziału PODR w Starym Polu oraz Ewa Szymańska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. Z sześciu punktów programowych spotkania, pierwszy dotyczył nowych zasad przedłużania dzierżaw, obrotu prywatną ziemią rolną, obowiązkowych umów na dostawę produktów rolnych oraz zadań nowej agencji rolnej, jaką jest obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zagadnienia te omówili szczegółowo przedstawiciele Oddziału Terenowego KOWR w Pruszczu Gdańskim Magdalena Dudek – p.o. zastępcy dyrektora oraz Robert Mikołajczyk – kierownik Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych. Należy zaznaczyć, iż podobnie jak w roku poprzednim, tematyka ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, wywołała wiele pytań i burzliwych dyskusji.
Równie duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja Katarzyny Radtke – głównego specjalisty ds. ochrony środowiska i programów rolnośrodowiskowych PODR w Lubaniu na temat nowo wyznaczonych obszarów OSN w Polsce i związanych z tym nowych wymogów dla rolników.
Obowiązek składania wniosków obszarowych w wersji elektronicznej (e-wniosek) oraz nowe wymogi w zakresie zazielenienia w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i ekologicznym to kolejne bardzo ważne zagadnienia, które wyjaśniła Grażyna Lemka – naczelnik WDSŚiPB z Biura Powiatowego ARiMR w Malborku, z siedzibą w Starym Polu.
W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi szacowania szkód łowieckich, a ponadto zapowiadane zmiany prawne w tym zakresie wyzwoliły potrzebę szerszego omówienia procedury zgłaszania, szacowania i wypłaty odszkodowań z tytułu szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. W bardzo jasny i czytelny sposób schemat takiego postępowania przedstawił Wiesław Burzyński – wiceprezes Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim.
O nowych obowiązkach w zakresie wysyłania plików JPK_VAT przez czynnych podatników VAT posiadających status mikroprzedsiębiorcy mówiła Justyna Szczecińska z Urzędu Skarbowego w Malborku.
Na zakończenie konferencji Włodzimierz Sawirski – główny specjalista ds. produkcji trzody chlewnej i rynku wieprzowiny PODR Oddział w Starym Polu zaprezentował ustawę o ochronie zwierząt. Uzupełnieniem wykładów była prezentacja oferty kredytowej dla rolników, którą przedstawiła Marlena Liszewska – przedstawiciel Nest Banku w Malborku.
W imieniu własnym, dyrekcji oraz specjalistów Oddziału PODR w Starym Polu serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, doradcom oraz pozostałym uczestnikom za tak szerokie zainteresowanie tematem i liczny udział w konferencji.

Jolanta Wesołowska

Materiały z konferencji

 

Ilość wyświetleń artykułu: 1593