Relacja z konferencji agroturystycznej i finału konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne

Dnia 12 października 2017 r. w sali konferencyjnej PODR w Lubaniu odbyła się konferencja pt. „Pomorski produkt agroturystyczny” połączona z finałem konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. Organizatorami zadania byli: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Pomorska Izba Rolnicza. Licznie zgromadzonych uczestników przywitali Ewa Szymańska zastępca dyrektora PODR oraz Lech Kolaska członek zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej. W części pierwszej uczestnicy wysłuchali trzech referatów.
Dr hab. inż. arch. Anna Górka z Katedry Projektowania Środowiskowego na Politechnice Gdańskiej w prezentacji pod bardzo wymownym tytułem „Krajobraz – elementem atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich” poruszyła istotne zagadnienia zarządzania krajobrazem i jakością przestrzeni, które wykorzystywane bez jakiejkolwiek kontroli mogą doprowadzić do utraty wiejskiego charakteru krajobrazu, co w przypadku agroturystyki ma znaczenie zasadnicze. Ponadto uzmysłowiła słuchaczom, jakie skutki niesie ze sobą nieprawidłowe  zagospodarowanie wolnych przestrzeni w przypadku zmian klimatycznych (murawy wypierane są przez beton i płyty cementowe).
Pan Grzegorz Kuliś właściciel gospodarstwa agroturystycznego z hodowlą alpak na Kaszubach i członek Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych omówił wykorzystanie egzotycznych zwierząt w swoim gospodarstwie. Uczestnicy mieli możliwość przywitania się z alpakami, ponieważ właściciele przywieźli je do Lubania. Zwierzęta wykorzystywane są m. in. w alpakoterapii, a na co dzień cieszą się zainteresowaniem turystów przebywających w gospodarstwie.
Ostatni referat dotyczył możliwości pozyskania środków finansowych w ramach PROW 2007-2020, a omówiła je Monika Kozłowska z Działu Ekonomiki PODR.

Po przerwie przystąpiono do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne.
Kryteria regulaminowe stanowiły podstawę oceny obiektów i obejmowały 10 zagadnień (komunikatywność gospodarzy, infrastrukturę techniczną, infrastrukturę wpływającą na komfort gości, urządzenia rekreacyjne, wyposażenie pomieszczeń, usługi wpływające na komfort gości, bezpieczeństwo pobytu, ofertę kulinarną, działania proekologiczne oraz uznaniowe – punkty za tradycyjne siedlisko wiejskie, produkcję rolną, zwierzęta itp.).
Oprócz ww. kryteriów komisja brała pod uwagę kto wypoczywał w obiekcie – turyści czy pracownicy sezonowi, harmonijne zagospodarowanie przestrzeni oraz przedsiębiorczość.
W konkursie uczestniczyło 21 obiektów z 8 powiatów. Konkurs obejmował 2 kategorie:
– gospodarstwa agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, czyli typowej zagrodzie rolniczej. Zagroda rolnicza to siedlisko czynnego gospodarstwa rolnego, miejsce zamieszkania i jednocześnie pracy rolnika i jego rodziny;
– obiekty bazy noclegowej o charakterze wiejskim.

Nagrodzono łącznie 10 obiektów, po pięć w każdej kategorii.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Karty upominkowe oraz puchary dla wszystkich laureatów ufundowali organizatorzy: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Pomorska Izba Rolnicza.

Ponadto laureatom za pierwsze, drugie i trzecie miejsce nagrody ufundowali:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny,

– Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,  

– Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej KOCIEWIE,

– Hurtownia Artykułów Rolno Spożywczych AGAWA w Kartuzach

– oraz firma PRYMAT sp. z o.o. lider przypraw na rynku.

W imieniu nagrodzonych organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za ufundowanie nagród.

Produkt turystyczny dzisiaj postrzegany jest zupełnie w innym wymiarze. Dawniej wystarczył tylko nocleg, dzisiaj turyści poszukują szeroko pojętej rekreacji, jako źródła bodźców stymulujących aktywny wypoczynek. To właściwe miejsce ma im zapewnić relaks, wypoczynek i dobra kuchnia. Turyści często chcą z bliska poznać życie na „prawdziwej wsi”. Na fali jest turystyka aktywna i kulinarna. Ten drugi trend zwłaszcza muszą wykorzystać nasze gospodarstwa agroturystyczne, ponieważ serwują doskonałą kuchnię, a przy tym zadbały o  umieszczenie  wyjątkowych produktów na liście produktów tradycyjnych.

 

Barbara Ditrich

Materiały z konferencji

 

Ilość wyświetleń artykułu: 1914