Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup 28 sztuk laptopów oraz oprogramowania pakietu biurowego 28 sztuk

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 13.11.2017

Pobierz

SIWZ 13.11.2017

Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia I 13.11.2017

Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia II 13.11.2017

Pobierz

Oświadczenie 13.11.2017

Pobierz

Istotne postanowienia umowy 13.11.2017

Pobierz

Oferowane komputery 13.11.2017

Pobierz

Harmonogram szkoleń 13.11.2017

Pobierz

formularz oferty 13.11.2017

Pobierz

Wybór oferty 06.12.2017

Pobierz