Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup 28 sztuk laptopów oraz oprogramowania pakietu biurowego 28 sztuk

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 13.11.2017

Pobierz

SIWZ 13.11.2017

Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia I 13.11.2017

Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia II 13.11.2017

Pobierz

Oświadczenie 13.11.2017

Pobierz

Istotne postanowienia umowy 13.11.2017

Pobierz

Oferowane komputery 13.11.2017

Pobierz

Harmonogram szkoleń 13.11.2017

Pobierz

formularz oferty 13.11.2017

Pobierz