Przetargi

Zapytanie ofertowe – na oprawę muzyczną z nagłośnieniem trzech imprez wystawienniczo handlowych

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zwraca się do Waszej Firmy o przedstawienie oferty cenowej na oprawę muzyczną z nagłośnieniem trzech imprez wystawienniczo handlowych „Targów organizowanych przez DSBiA w Słupsku ul. Poniatowskiego 4A .zgodnie z poniższym harmonogramem:

– XLVI Targi Ogrodnicze „Wiosna 2016”w dniach: 09-10.04.2016,

– XXV Targi Rolno-Kwiatowe w dniach: 14-15.05.2016

– XLVII Targi Ogrodnicze „Jesień 2016”w dniach: 01-02.10.2016,

Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:

1. Wykonanie usługi oprawy muzycznej oraz nagłośnienia
2. Muzyka rozrywkowa grana na żywo
3. Termin realizacji zamówienia

Targi Ogrodnicze 9-10.04.2016

– 09 kwietnia (sobota) w godz. 1000-1800

– 10 kwietnia (niedziela) w godz. 900-1600

 

Targi Rolno-Kwiatowe 14-15.05.2016

– 14 maja (sobota) w godz. 10-1800

– 15 maja (niedziela) w godz. 9-1600

 

Targi Ogrodnicze 01-02.10.2016

– 1 października (sobota) w godz. 10-1800

– 2 października (niedziela) w godz. 9-1600

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć (przesłać mailem) na wskazany adres m.ratajczyk@podr.pl (z podaniem ceny jednostkowej i łącznie za całość dostawy /usługi (oraz ewentualnie – okres gwarancji jakości) w terminie do 29.03.2016r., do godziny 1000

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów, np. okresu i warunków gwarancji jakości.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

 

Szczegóły w załącznikach

1. Wzór oferty 23.03.2016

Pobierz

2. Wzór umowy 23.03.2016

Pobierz

3. Wybór oferty 31.03.2016

Pobierz