Przetargi

Zapytanie ofertowe na usługę konfekcjonowania i ekspedycji pocztowej przesyłek Uwaga! Zmiana

Uwaga zmiana!

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zwraca się do Państwa Firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę konfekcjonowania i ekspedycji pocztowej przesyłek.

Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:

1. przygotowanie przesyłek (czasopismo „Pomorskie Wieści Rolnicze”) do określonego rodzaju dystrybucji, obejmującej pakowanie, foliowanie, etykietowanie, adresowanie i sortowanie,
2. adresowanie przesyłek zgodnie z bazą adresową przekazaną przez Zleceniodawcę,
3. sortowanie i nadanie w imieniu Zleceniodawcy gotowych przesyłek u operatorów pocztowych, z którymi Zleceniobiorca współpracuje na własnych umowach
4. obsługa zwrotów przesyłek niedoręczonych ,
5. raportowanie wyników wysyłki z uwzględnieniem przyczyn niedoręczenia przesyłek na podstawie opisu statusów zwrotów dokonanych przez operatorów pocztowych.

Szacowana liczba egzemplarzy PRZESYŁEK do comiesięcznej wysyłki – 1 000 szt. (liczba PRZESYŁEK może ulec zmianie).

Ofertę pisemną, podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, należy złożyć  do 08.02.2016 r., do godziny 12.00.

Rodzaje wysyłki oferty:

  • fax: 58 309-09-45,
  • e-mail: sekretariat@podr.pl (skan podpisanej dokumentacji)
  • poczta tradycyjna: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk (decyduje data wpłynięcia oferty).

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów, np. okresu i warunków gwarancji jakości.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Szczegóły w załącznikach

1. Zapytanie ofertowe i oferta 03.02.2016

Pobierz

2. Umowa 03.02.2016

Pobierz

3. Umowa powierzenia danych osobowych 03.02.2016

Pobierz

4. Wybór oferty 09.02.2016

Pobierz