Przetargi

Zapytanie ofertowe na organizację II Pomorskiego Forum Grup Producenckich

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zwraca się do Państwa o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej organizacji II Pomorskiego Forum Grup Producenckich w Słupsku.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. miejsce organizacji Forum: Słupsk,

2. przygotowanie i podanie wyżywienia dla 120 osób w dniu 08.12.2015, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do oferty:

  • serwis kawowy,
  • obiad serwowany do stołu,

3. możliwość zmniejszenia liczby uczestników do 3 dni przed konferencją,

4. wynajęcie sali konferencyjnej z rozmieszczeniem krzeseł, nagłośnieniem i zapleczem multimedialnym,

5. zapewnienie sali dla min. 20 wystawców (dla każdego stolik i 2 krzesła),

6. zapewnienie parkingu dla uczestników Forum,

7. zapewnienie ochrony,

8. zapewnienie ładu i porządku na salach i na udostępnianym terenie podczas użytkowania przez Zleceniodawcę,

9. zabezpieczenie logistyczne zgodne z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zleceniodawcę,

10. oznaczenie wynajmowanych obiektów zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy na czas wynajmu sali.

 

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w terminie do 1 grudnia 2015 r., do godziny 14.00.

Rodzaje wysyłki oferty:

  • fax: 59/847 12 81,
  • e-mail: oddzialslupsk@podr.pl (skan podpisanej dokumentacji)
  • poczta tradycyjna: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Dział Specjalistów Branżowych i Administracji w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk (decyduje data wpłynięcia oferty).
Szczegóły w załącznikach

1. Zapytanie 27.11.2015

Pobierz

2. Wzór oferty 27.11.2015

Pobierz

3. Wzór umowy 27.11.2015

Pobierz