Przetargi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: • Część 1-Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS). • Część 2-Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku i kosztów leczenia w podróży zagranicznej. • Część 3-Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia.

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie o zamówieniu 13.01.2019

Pobierz

SIWZ 13.01.2019

Pobierz

formularz ofertowy 13.01.2019

Pobierz

Informacje dodatkowe - zał. nr 7 13.01.2019

Pobierz

Wykaz pojazdów - zał. nr 8 13.01.2019

Pobierz

Odszkodowania pozakomunikacyjne - zał. nr 9 13.01.2019

Pobierz

Wykaz budynków i budowli - zał. nr 10 13.01.2019

Pobierz

Zaświadczenie - zał. nr 11 13.01.2019

Pobierz

formularz cenowy do części 1 zamówienia 13.01.2019

Pobierz

Pogladowe zdjęcia 13.01.2019

Pobierz

Modyfikacja SIWZ 15.01.2019

Pobierz

Odpowiedzi na pytania 16.01.2019

Pobierz

Odpowiedzi na pytania 2 18.01.2019

Pobierz

zawiadomienie o złozonych ofertach 21.01.2019

Pobierz

unieważnienie postępowania dla części 2 i 3 21.01.2019

Pobierz

zawiadomienie o wyborze oferty 25.01.2019

Pobierz

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.02.2019

Pobierz