Przetargi

Termomodernizacja budynku szkoleniowego w oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu – przetarg nieograniczony

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 28.06.2018

Pobierz

SIWZ 28.06.2018

Pobierz

Formularz oferty 28.06.2018

Pobierz

Inwentaryzacja - zał. nr 8 do SIWZ 28.06.2018

Pobierz

Opis termomodernizacja - zał. nr 9 do SIWZ 28.06.2018

Pobierz

Kolorystyka - zał. nr 10 do SIWZ 28.06.2018

Pobierz

Termomodernizacja - rysunki - zał nr 11 do SIWZ 28.06.2018

Pobierz

STWiORB - termomodernizacja - zał. nr 12 do SIWZ 28.06.2018

Pobierz

Przedmiar - termomodernizacja - zał. nr 13 do SIWZ 28.06.2018

Pobierz

Charakterystyka energetyczna - zał. nr 14 do SIWZ 28.06.2018

Pobierz

Instalacje elektryczne - zał. nr 15 do SIWZ 28.06.2018

Pobierz

STWiORB - instalacje elektryczne - zał. nr 16 do SIWZ 28.06.2018

Pobierz

Przedmiar - instalacje elektryczne - zał. nr 17 do SIWZ 28.06.2018

Pobierz

umowa powierzenia danych osobowych zał. nr 18 do SIWZ 28.06.2018

Pobierz