Przetargi

świadczenie usług pocztowych i kurierskich: a) Świadczenie usług pocztowych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r. – część I zamówienia b) Świadczenie usług kurierskich dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r. – część II zamówienia. Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 17.01.2018

Pobierz

SIWZ 17.01.2018

Pobierz

Formularz Oferty 17.01.2018

Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia cz. I 17.01.2018

Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia cz. 2 17.01.2018

Pobierz

Oświadczenie 17.01.2018

Pobierz

Istotne postanowienia umowy cz. 1 17.01.2018

Pobierz

Istotne postanowienia umowy cz. 2 17.01.2018

Pobierz

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert 22.01.2018

Pobierz

Zał. nr 2 po modyfikacji 22.01.2018

Pobierz

Zał. nr 3 po modyfikacji 22.01.2018

Pobierz

Wybór wykonawcy 30.01.2018

Pobierz