Przetargi

Rozeznanie rynku na ochronę i dozór targów

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zwraca się do Państwa Firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na świadczenie usług dozorowania i ochrony terenu i obiektów wystawowych PODR Oddział w Starym Polu w 2018 roku podczas trzech targów.

Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:

1. Złożenie oferty na realizację kompletnego przedmiotu zamówienia.

2. Posiadania ważnej koncesji na ochronę mienia i osób wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji usług polegających na ochronie imprez o charakterze targowo-wystawienniczym odbywających się na wolnym powietrzu. Zamawiający uzna, że Wykonawca ma wymaganą wiedzę i doświadczenie jeśli przedstawi minimum trzy referencje na ochronę imprez o zbliżonym charakterze (odbywających się na wolnym powietrzu obejmującą dozór w okresie nocnym i o zbliżonej powierzchni).

 

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy:

– złożyć w sekretariacie PODR O/Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21,

– lub przesłać faxem na nr 55 2701162

– lub przesłać scan na adres email: w.michniewicz@podr.pl

Do dnia 02.03.2018 r. do godziny 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Pełne ogłoszenie o rozeznaniu rynku oraz pozostałe dokumenty zawarte są w załącznikach poniżej:

 

 

Szczegóły w załącznikach

Zapytanie 22.02.2018

Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia 22.02.2018

Pobierz

Wzór oferty 22.02.2018

Pobierz

Wzór umowy 22.02.2018

Pobierz