Przetargi

Rozeznanie rynku na ochronę i dozór targów

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zwraca się do Państwa Firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na świadczenie usług dozorowania i ochrony terenu i obiektów wystawowych PODR Oddział w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21 w 2019 roku podczas trzech targów.

Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:

1. Złożenie oferty na realizację kompletnego przedmiotu zamówienia.

2. Posiadanie ważnej koncesji na ochronę mienia i osób wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Posiadanie wiedzę i doświadczenie w realizacji usług polegających na ochronie imprez o charakterze targowo-wystawienniczym oraz możliwości techniczne konieczne do wykonania zadania.

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy:

– złożyć w sekretariacie PODR O/Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21,

– lub przesłać faxem na nr 55 2701162

– lub przesłać scan na adres email: w.michniewicz@podr.pl

Do dnia 18.03.2019 r. do godziny 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły w załącznikach

Rozeznanie rynku 08.03.2019

Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia 08.03.2019

Pobierz

Wzór oferty 08.03.2019

Pobierz

Wzór umowy 08.03.2019

Pobierz

Wybór oferty 18.03.2019

Pobierz