Przetargi

Przetarg – na sprzedaż drewna opałowego i żerdziowego

Gdańsk, 17.03.2016r.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na sprzedaż drewna opałowego i żerdziowego.

Opis przedmiotu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zgodnie z załączoną specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu:

a) drewna opałowego brzozowego klasy asortymentowej S4 – 11,59m3
b)drewna opałowego świerkowego klasy asortymentowej S4 – 12,58m3
c) drewna żerdziowego świerkowego klasy asortymentowej S3b1 – 107sztuk tj. 2,35m3
d) drewna żerdziowego świerkowego klasy asortymentowej S3b2 – 5sztuk tj. 0,22m3

Kwota rozpoczęcia przetargu

Przeprowadzone zostaną cztery licytacje, odrębna dla każdej pozycji wymienionej w powyższym ogłoszeniu oraz szczegółowo określonej w rozdziale IV, ust. 1 regulaminu przeprowadzenia przetargu. Ceny wywoławcze przedmiotów przetargu wynoszą odpowiednio:

a) Brzoza S4 – 11,59m3 – 1537,53zł
b) Świerk S4 – 12,58m3 – 1090,18zł
c) Świerk S3b1 – 2,35m3 – 468,43zł
d) Świerk S3b2 – 0,22m3 – 48,25zł

Termin i miejsce rozstrzygnięcia przetargu

Licytacja ustna odbędzie się w dniu 24.03.2016r. o godzinie 10:00 w Dziale Systemów Produkcji Rolnej PODR, Lubań ul. Targowa 19, 83-422 Lubań.

Wszelkich informacji udziela się w PODR w Gdańsku w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00, pod nr telefonu: 58 326 39 24; 797 010 612 – p. Waldemar Gołuński – Wojak.

 

Potencjalni uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z pełnym ogłoszeniem przetargu stanowiącym Zarządzenie Dyrektora PODR w Gdańsku oraz pozostałymi dokumentami zawartymi w załącznikach wg poniższej chronologii:

Szczegóły w załącznikach

1. Zarządzenie Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i Regulamin 17.03.2016

Pobierz

2. Specyfikacja składnika majątku do sprzedaży, 17.03.2016

Pobierz

3. Wzór umowy 17.03.2016

Pobierz

4. Protokół zdawczo-odbiorczy, 17.03.2016

Pobierz

5. Formularz uczestnictwa 17.03.2016

Pobierz

6. Zdjęcia przedmiotów sprzedaży 17.03.2016

Pobierz

7. Wybór oferty 01.04.2016

Pobierz