Przetargi

Przetarg – na sprzedaż drewna opałowego i żerdziowego

Gdańsk, 01.04.2016r.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku ogłasza II przetarg w formie licytacji ustnej na sprzedaż drewna opałowego.

Opis przedmiotu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zgodnie z załączoną specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu:

a) drewna opałowego brzozowego klasy asortymentowej S4 – 11,59m3
b) drewna opałowego świerkowego klasy asortymentowej S4 – 12,58m3

Kwota rozpoczęcia przetargu

Przeprowadzone zostaną dwie licytacje, odrębna dla każdej pozycji wymienionej w powyższym ogłoszeniu oraz szczegółowo określonej w rozdziale IV, ust. 1 regulaminu przeprowadzenia przetargu. Ceny wywoławcze przedmiotów przetargu zostały obniżone o 30% w stosunku do pierwszego postępowania i wynoszą odpowiednio:

a) Brzoza S4 – 11,59m3 – 1076,27zł
b) Świerk S4 – 12,58m3 – 763,13zł

Termin i miejsce rozstrzygnięcia przetargu

Licytacja ustna odbędzie się w dniu 06.04.2016r. o godzinie 10:00 w Dziale Systemów Produkcji Rolnej PODR, Lubań ul. Targowa 19, 83-422 Lubań.

Wszelkich informacji udziela się w PODR w Gdańsku w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00, pod nr telefonu: 58 326 39 24; 797 010 612 – p. Waldemar Gołuński – Wojak.

 

Potencjalni uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z pełnym ogłoszeniem przetargu stanowiącym Zarządzenie Dyrektora PODR w Gdańsku oraz pozostałymi dokumentami zawartymi w załącznikach wg poniższej chronologii:

Szczegóły w załącznikach

1 Zarządzenie i Regulamin Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 01.04.2016

Pobierz

2 Specyfikacja składnika majątku do sprzedaży 01.04.2016

Pobierz

3 Wzór umowy 01.04.2016

Pobierz

4 Protokół zdawczo-odbiorczy 01.04.2016

Pobierz

5 Formularz uczestnictwa 01.04.2016

Pobierz

6 Zdjęcia 01.04.2016

Pobierz

7. Ogłoszenie wyników 06.04.2016

Pobierz