Przetargi

Przetarg – na udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa

Gdańsk, 24.02.2015

 

Ogłoszenie o przetargu

na udzielenie ograniczonej wyłączności

obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa

 

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 80-001 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293 tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa w trakcie imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 2015 roku.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 80-001 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293.

Do dnia 05.03.2015 r. do godziny 1030. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

 

Pełne ogłoszenie o przetargu oraz pozostałe dokumenty zawarte są w załącznikach poniżej:

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 24.02.2015

Pobierz

2. Regulamin 24.02.2015

Pobierz

3. Schemat stoisk 24.02.2015

Pobierz

4. Załącznik nr 1 do regulaminu 24.02.2015

Pobierz

5. Wybór oferty 12.03.2015

Pobierz