Przetargi

Przetarg na sprzedaż pięciu maszyn poligraficznych

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pięciu maszyn poligraficznych zlokalizowanych w PODR Oddział w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 21

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 80-001 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293 tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż pięciu maszyn poligraficznych zlokalizowanych w PODR Oddział w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 21

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21.

Do dnia 11.12.2015 r. do godziny 1100. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

 

Pełne ogłoszenie o przetargu oraz pozostałe dokumenty zawarte są w załącznikach poniżej:

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 27.11.2015

Pobierz

2. Regulamin 27.11.2015

Pobierz

3. Wycena rynkowa maszyn poligraficznych 27.11.2015

Pobierz

4. Wybór oferty 15.12.2015

Pobierz