Przetargi

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w Oddziale PODR w Starym Polu

 

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na dzierżawę pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni użytkowej 187,79 m2 zlokalizowanych w Starym Polu, przy ulicy Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole, w budynku biurowym.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21.

Do dnia 10.05.2019 r. do godziny 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 06.05.2019

Pobierz

Regulamin, załączniki 06.05.2019

Pobierz

Wybór oferty 14.05.2019

Pobierz