Przetargi

Prace budowlane na modernizację budynku biurowego w Lubaniu – przetarg nieograniczony

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie o zamówieniu 12.09.2017

Pobierz

SIWZ 12.09.2017

Pobierz

Przedmiar 12.09.2017

Pobierz

Harmonogram 12.09.2017

Pobierz

STWIORB - budowlana 12.09.2017

Pobierz

STWIORB - elektryczna 12.09.2017

Pobierz

STWIORB - sanitarna 12.09.2017

Pobierz

zał. nr 1 do OPZ 12.09.2017

Pobierz

zał. nr 1 do dokumentacji technicznej 12.09.2017

Pobierz

mapa sytuacyjna 12.09.2017

Pobierz

dach 12.09.2017

Pobierz

parter 12.09.2017

Pobierz

piwnica 12.09.2017

Pobierz

przekroje 12.09.2017

Pobierz

elewacja 12.09.2017

Pobierz

elewacja 2 12.09.2017

Pobierz

stolarka 12.09.2017

Pobierz

stan docelowy - parter 12.09.2017

Pobierz

stan docelowy - piwnica 12.09.2017

Pobierz

stan docelowy - elewacja 1 12.09.2017

Pobierz

stan docelowy - elewacja 2 12.09.2017

Pobierz

formularz ofertowy 12.09.2017

Pobierz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.09.2017

Pobierz

modyfikacja 13.09.2017

Pobierz

Zawiadomienie o złożonych ofertach 27.09.2017

Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty 06.10.2017

Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.10.2017

Pobierz