Przetargi

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na organizację II Pomorskiego Forum Mleczarskiego w powiecie tczewskim

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zwraca się do Państwa o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej organizacji II Pomorskiego Forum Mleczarskiego w powiecie tczewskim

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Sala wykładowa na 350 osób z nagłośnieniem i zapleczem multimedialnym ( komputer, rzutnik, telebimy)
2. Serwis kawowy (kawa, herbata, ciastko, woda)
3. Posiłek na ciepło (krupnik / zupa gulaszowa z pieczywem)
4. Możliwość urządzenia stoisk promocyjnych z nagłośnieniem, tak aby był kontakt z salą wykładową
5. Miejsca na wystawkę maszyn rolniczych ( ciągnik, paszowóz itp.)
6. Parking
Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć (przesłać faxem do sekretariatu na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk lub przesłać faksem (58/ 309 09 45) z podaniem ceny jednostkowej i łącznie za całość dostawy /usługi w terminie do 02 marca 2015r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02 marca 2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, Sala nr 5.

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów, Np. okresu i warunków gwarancji, jakości.
Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
– Andrzej Okrój tel. 607 462 000, 58/688 20 11

 

Szczegóły w załącznikach

Wzór oferty 02.03.2015

Pobierz

Wzór umowy 02.03.2015

Pobierz

Zał. do umowy 02.03.2015

Pobierz

Zapytanie ofertowe 02.03.2015

Pobierz

Wybór oferty 05.03.2015

Pobierz