Przetargi

Modernizacja zagospodarowania terenu przed budynkiem szkoleniowym PODR w Oddziale w Starym Polu

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie o zamówieniu 26.08.2018

Pobierz

SIWZ 26.08.2018

Pobierz

Formularz ofertowy 26.08.2018

Pobierz

Projekt budowlano-wykonawczy 26.08.2018

Pobierz

Projekt budowlano-wykonawczy - drogi 26.08.2018

Pobierz

STWiORB - drogi 26.08.2018

Pobierz

Projekt -część elektryczna 26.08.2018

Pobierz

STWiORB - część elektryczna 26.08.2018

Pobierz

Projekt - część sanitarna 26.08.2018

Pobierz

STWiORB - część sanitarna 26.08.2018

Pobierz

Przedmiar 26.08.2018

Pobierz

zawiadomienie o złożonych ofertach 11.09.2018

Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty 20.09.2018

Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.09.2018

Pobierz