Przetargi

Zapytanie ofertowe – na przygotowanie cateringu podczas konferencji

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
ul Trakt Św. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk
tel.: …797 010 682
www.podr.pl
e-mail a.staciwa@podr.pl

 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zwraca się do Waszej Firmy o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie cateringu podczas konferencji w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a.

 Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa łącznie z zastawą  17 posiłków w postaci obiadokolacji (zupa, drugie danie),  dnia 22.04.2016r na godz. 17.30
2. Przygotowanie serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, ciasto), dnia 22.04.2016r na godz. 15.30
3. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć (przesłać faxem) na wskazany adres (nr faxu) z podaniem ceny jednostkowej i łącznie za całość dostawy /usługi w terminie do 20.04.2016 r., do godziny 12.00.

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje,  że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów, np. okresu i warunków gwarancji jakości.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Szczegóły w załącznikach

1. Zapytanie ofertowe 18.04.2016

Pobierz

2. Umowa, specyfikacja 18.04.2016

Pobierz

3. Wybór oferty 22.04.2016

Pobierz