WFOŚiGW-Chrońmy jeziora i pszczoły

nagłówek

„Chrońmy jeziora i pszczoły – szkolenia dla rolników. Szkolenia dla rolników gospodarujących na obszarach zlewni najbardziej zdegradowanych jezior województwa pomorskiego oraz działania edukacyjne promujące ochronę pszczoły miodnej.”

Projekt składa się z dwóch działań, których wspólnym celem jest wsparcie ochrony przyrody.

Działanie I

Szkolenia dla rolników związane z ochroną jezior.

Kierowane jest do rolników z wybranych powiatów województwa pomorskiego. Powiaty zostały wytypowane w oparciu o występowanie na ich terenie jezior zdegradowanych położonych w zlewniach użytkowanych rolniczo. W ramach tego działania przeprowadzonych zostanie 9 szkoleń pt. Dobre praktyki rolnicze szansą na poprawę stanu wód jezior województwa pomorskiego.

Podstrona do działania I

 

Działanie II

Szkolenie dla początkujących pszczelarzy.

Druga część projektu dotyczy ochrony pszczoły miodnej. W tej części planuje się rekrutacje 10 – 15 osób pragnących założyć pasiekę z preferencją na młodych pszczelarzy. Przeprowadzone zostaną dla nich 4 zajęcia praktyczne w Pomorskim Centrum Pszczelarskim w Lubaniu, uczące podstaw prowadzenia pasieki.

Podstrona do działania II

wfosigw

Koszt kwalifikowany zadania 69.852,84 zł, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 46.583,84 zł.

http://www.wfosigw.gda.pl/

Sprawozdanie

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Nasz miesięcznik

Atut

Inwestycje PODR

Projekt BIOBALT

Projekt BIOBALT

SIR

SIR

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Racjonalna gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2