WFOŚiGW-Chrońmy jeziora i pszczoły

nagłówek

„Chrońmy jeziora i pszczoły – szkolenia dla rolników. Szkolenia dla rolników gospodarujących na obszarach zlewni najbardziej zdegradowanych jezior województwa pomorskiego oraz działania edukacyjne promujące ochronę pszczoły miodnej.”

Projekt składa się z dwóch działań, których wspólnym celem jest wsparcie ochrony przyrody.

Działanie I

Szkolenia dla rolników związane z ochroną jezior.

Kierowane jest do rolników z wybranych powiatów województwa pomorskiego. Powiaty zostały wytypowane w oparciu o występowanie na ich terenie jezior zdegradowanych położonych w zlewniach użytkowanych rolniczo. W ramach tego działania przeprowadzonych zostanie 9 szkoleń pt. Dobre praktyki rolnicze szansą na poprawę stanu wód jezior województwa pomorskiego.

Podstrona do działania I

 

Działanie II

Szkolenie dla początkujących pszczelarzy.

Druga część projektu dotyczy ochrony pszczoły miodnej. W tej części planuje się rekrutacje 10 – 15 osób pragnących założyć pasiekę z preferencją na młodych pszczelarzy. Przeprowadzone zostaną dla nich 4 zajęcia praktyczne w Pomorskim Centrum Pszczelarskim w Lubaniu, uczące podstaw prowadzenia pasieki.

Podstrona do działania II

wfosigw

Koszt kwalifikowany zadania 69.852,84 zł, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 46.583,84 zł.

http://www.wfosigw.gda.pl/

Sprawozdanie