Ekologia i pszczoły – Współpraca się opłaca 2018

 

 

Realizacja zadania „Ekologia i pszczoły – Współpraca się opłaca”

Umowa dotacji  nr WFOŚ/D/467/70/2018

 

 

Zadanie ma formę kampanii edukacyjnej dotyczącej ochrony środowiska oraz zachowania bioróżnorodności, prowadzącej do wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców województwa pomorskiego. Składa się z dwóch działań:

Działanie 1:

Podnoszenie świadomości ekologicznej producentów i konsumentów, poprzez promocję rolnictwa ekologicznego. To działanie jest realizowane poprzez:

  • Wojewódzki Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne. Celem Konkursu jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz rozpowszechnianie wiedzy o ekologii.
  • Wydanie ulotki, plakatów oraz tablic informacyjnych „Jak rozpoznać produkty ekologiczne?”.
  • zakup materiałów promujących rolnictwo ekologiczne
  • kolorowanki z wyklejanką dla dzieci, o ochronie środowiska, produkcji ekologicznej, znakowaniu produktów ekologicznych itp.

 

Podstrona do działania 1

 

 

Działanie 2:

Chroniąc zapylacze, chronimy bioróżnorodność – bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin. To działanie jest realizowane poprzez:

  • sympozjum „Chroń zapylacze – bezpieczne, stosowanie środków ochrony roślin” dla pszczelarzy i rolników z woj. pomorskiego, na którym poruszone będą zagadnienia pojawiających się zagrożeń dla zapylaczy, związanych ze stosowaniem zabiegów chemizacyjnych.
  • wykonanie naklejki „przypominajki” na opryskiwacze, o treści nawiązującej do konieczności ochrony zapylaczy.
  • wydanie broszury „Zatrucia pszczół”, w której zostaną omówione zagrożenia pojawiające się podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin oraz sposób postepowania w wypadku zatrucia owadów pożytecznych.

 

Podstrona do działania 2

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 27826,63 zł, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 22728,83 zł.

Sprawozdanie