Projekt „Ograniczenie emisji CO2 – gminny system doradztwa” został zakończony

Projekt „Ograniczenie emisji CO2 – gminny system doradztwa” został zakończony

 

Realizacja projektu przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, w okresie od marca 2016 r. do czerwca 2017 r., została zakończona pełnym osiągnięciem wszystkich zaplanowanych wskaźników – efektów ekologicznych zadania.

W dniach 27-28 czerwca 2016 r. 18 pracowników PODR, w tym: 16 doradców energetycznych PODR wytypowanych do realizacji zadania, Daniel Dąbrowski – specjalista PODR ds. OZE oraz Katarzyna Radtke – kierownik zadania w PODR, wzięło udział w szkoleniu przeprowadzonym przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (relacja ze szkolenia).

1 lipca 2016 r. uruchomiona została strona internetowa dotycząca realizacji zadania zawierająca informacje merytoryczne związane z efektywnością  energetyczną i odnawialnymi źródłami energii oraz wykaz punktów konsultacyjnych i harmonogram dyżurów doradców energetycznych PODR.

Informacje realizowanym o projekcie i możliwości skorzystania z doradztwa znalazły się na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich woj. pomorskiego.

W okresie od 1 lipca 2016 r. – 15 maja 2017 r. doradcy energetyczni PODR:

  • zrealizowali 2353 godzin dyżurów w gminach zgodnie z harmonogramem opublikowanym na podstronie internetowej dotyczącej realizacji projektu, tj. 100,05% wymiaru określonego w ramach Planowanego efektu ekologicznego zadania;
  • przeprowadzili 114 spotkań informacyjnych, we wszystkich 98 gminach wiejskich i miejsko-wiejskich woj. pomorskiego oraz 16 powiatach, w których uczestniczyło 2036 osób. Spośród całkowitej liczby uczestników spotkań, 1915 osób stanowili radni, pracownicy jst oraz sołtysi. Osiągnięto zatem 165,09% względem założonej liczby 1160 osób decyzyjnych określonej Planowanym efekcie ekologicznym zadania;
  • udzielili 4738 porad 4626 osobom, osiągając wskaźnik realizacji: 113,90% Planowanego efektu ekologicznego zadania.

Po zakończeniu pracy doradców energetycznych PODR sporządzono następującą statystkę realizacji odbiorców zadania:

Realizacja zadania w bezpośredni sposób objęła 6680 osób (18 przeszkolonych pracowników PODR, 2036 uczestników spotkań informacyjnych, 4626 osób, którym udzielono konsultacji-doradztwa), co stanowi 125,14% w odniesieniu do liczby 5338 mieszkańców województwa pomorskiego, wśród których założono osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na promowaniu postaw proekologicznych, w zakresie poszanowania energii.

Zakończenie realizacji projektu nie oznacza dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich końca możliwości skorzystania z porad wykwalifikowanych i doświadczonych doradców PODR. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Z doradcą energetycznym PODR możesz porozmawiać na temat:

  •  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Twojej gminy;
  • Efektywności energetycznej;
  • Odnawialnych Źródeł Energii;
  • źródeł dofinansowania inwestycji.

 

Znajdź kontakt z doradcą energetycznym PODR

Ilość wyświetleń artykułu: 1378