Strefa rolnika

Loga


Aktualności O projekcie Strefa rolnika Strefa doradcy Do pobrania Zespół projektu Kontakt

Aktualne informacje Planowane działania Dobre praktyki Zgłoszenie udziału w projekcie

 

Broszura Biobalt – okładka

Broszura Biobalt – treść

Ulotka

W województwie pomorskim powstanie sieć 80 wzorcowych gospodarstw rolnych w ramach projektu Biobalt. Skorzystają na tym i rolnicy, i środowisko naturalne. Właśnie rozpoczęło się pobieranie prób glebowych.

Największym zagrożeniem dla wód są ładunki azotu i fosforu, które powodują ich eutrofizację, czyli wzbogacenie się zbiorników wodnych w substancje odżywcze. Prowadzi to do nadmiernej produkcji biomasy glonów, a objawiać się może „zakwitem wody”,  który nie tylko obniża walory turystyczne danego rejonu, ale i w znaczący sposób wpływa na środowisko. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu są ścieki komunalne oraz rolnictwo. Nadmiernej eutrofizacji można się jednak przeciwstawiać i takie działania właśnie zostały podjęte.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wraz z partnerami: polskim POMInnO Sp. z o.o oraz szwedzkim HS Konsult AB uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 na realizację projektu „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej”. Jednym z działań zaplanowanych w projekcie jest utworzenie w województwie pomorskim sieci 80 wzorcowych gospodarstw rolnych, które wdrażają praktyki przyjazne środowisku w zakresie ochrony wód.

Gospodarstwa biorące udział w projekcie Biobalt położone są na obszarach chronionych, w szczególności na obszarach Natura 2000 oraz w strefie przybrzeżnej, a więc na obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska. To właśnie tam tak ważne jest przekazywanie wiedzy rolnikom w zakresie ograniczania negatywnych skutków prowadzonej przez nich działalności.

Jednym z największych problemów, z którymi stykają się rolnicy, jest zakwaszenie gleb. W przypadku niskiego pH gleby rośliny nie są fizjologicznie w stanie pobrać azotu i fosforu, a pierwiastki te „uciekają” z pola. Powstają wtedy straty zarówno dla rolników (wzrasta koszt zakupu nawozów – chcąc uzyskać określony plon używana jest większa ilością nawozów) i dla środowiska (nadmiar N i P przedostaje się do wód). Racjonalna gospodarka nawozami powinna być więc priorytetem dla wszystkich. Badanie gleby, plany nawożenia oraz uregulowanie odczynu gleby pomogą rolnikom działać ekonomicznie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

W sieci gospodarstw wzorcowych wdrożone zostaną takie właśnie działania. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Po pobraniu prób glebowych wykonane zostaną analizy ich składu. Na podstawie uzyskanych danych doradcy PODR w Lubaniu wraz z rolnikami wdrożą w gospodarstwach zalecenia nawozowe, w tym także w zakresie wapnowania gleb.

Gospodarstwa, biorące udział w projekcie, będą stanowić dobry przykład dla innych. To one w przyszłości zainspirują i nauczą, jak stosować praktyki rolnicze przyjazne środowisku.

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.podr.pl/projekt-biobalt/aktualnosci/

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Alicja Łepek

Harmonogram realizacji seminariów powiatowych w ramach realizacji projektu Biobalt

Data seminariumMiejscowośćGodzinaAdres
25.10.2016Tczew/Swarożyn10.00Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Szkolna 2, 83-115 Swarożyn
25.10.2016Nowy Dwór Gd13.00Nowy Dwór Gdański, ul. Ernesta Wejhera 3, Sala narad na parterze Urząd Miasta
16.11.2016Kartuzy10.00Urząd Miejsta w Kartuzach, sala nr 27, ul. Hallera 1
16.11.2016Pruszcz Gd13.00Siedziba Pomorskiej Izby Rolniczej, ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
18.11.2016Lębork
10.00Urząd Gminy, Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24
18.11.2016Słupsk13.00ul Poniatowskiego 4a, Biuro BP ODR
21.11.2016Chojnice10.00Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, sala 41
21.11.2016Człuchów13.00BP ODR Człuchów, ul. Osiedle Młodych 9
22.11.2016Bytów13.00Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Gdańska 57, sala audiowizualna
22.11.2016Kościerzyna10.00Sala Narad Urzędu Gminy Kościerzyny, ul. Strzelecka 9
25.11.2016Kwidzyn13.00Urzędzie Gminy w Kwidzynie, I piętro sala nr 22, ul. Grudziądzka 30
25.11.2016Starogard Gd /Piece10.00Piece (gmina Kaliska) świetlica wiejska
28.11.2016Puck10.00Dom Kultury w Żelistrzewie ul. Lipowa 17
28.11.2016Wejherowo13.00Wejherowo, ul. Pucka 5, Sala Konferencyjna Kaszubskiego Banku Spółdzielczego
06.12.2016Malbork10.00Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego Malbork; Plac Słowiański 17; 82-200 Malbork
06.12.2016Sztum13.00Urząd Miasta i Gminy, Ul. Mickiewicza 39

logo-bez-tla

28.09.2016 – „Bałtyk- morze współpracy, morze wyzwań dla rolnictwa – projekt BIOBALT”

1-1c-biobalt-konferencja_otwierajaca_28-09-2016-ok

2-pominno-tonderski-ok

3-pastuszak_luban_2016-ok

4-barlog-biobalt-2-ok

5-srodowiskowe-skutki-zakwaszenia-gleb-uprawnych2-ok

6-produkcyjne-i-srodowiskowe-aspekty-nawozenia-azotem-4-szczepaniak-ok

7-wersja-ostateczna_potarzycki-5-ok

Wróć