Do pobrania

Loga


Aktualności O projekcie Strefa rolnika Strefa doradcy Do pobrania Zespół projektu Kontakt

belka-thin

Ograniczenie ucieczki azotu i fosforu z gospodarstwa rolnego – nowe obowiązki i możliwości.
Podsumowanie doświadczeń z realizacji projektu BIOBALT.

Konferencja 22 listopada 2018 r. w Lubaniu

mgr inż. Katarzyna Radtke,
dr inż. Andrzej Tonderski PoMinno partner projektu,
mgr inż. Daniel Dąbrowski, mgr inż. Mariusz Anioła

belka-thin

 

Plakat BIOBALT – PDF

belka-thin

BIOBALT seminaria – Zarządzanie zasobami w gospodarstwie rolnym

belka-thin

28.09.2016 – „Bałtyk- morze współpracy, morze wyzwań dla rolnictwa – projekt BIOBALT”

BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej.

POMInnO – Dr.Inż. Andrzej Tonderski

Eutrofizacja wód Bałtyku – działania zmierzające do poprawy sytuacji

Aktualne trendy w zakresie praktyk pro środowiskowych w rolnictwie

Środowiskowe skutki zakwaszenia gleb uprawnych

Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia azotem

Produkcyjne i środowiskowe aspekty gospodarowania fosforem

belka-thin

Sprawozdanie Przeciwdziałanie eutrofizacji w Morzu Bałtyckim

Zwiększenie materii organicznej poprzez stosowanie obornika i kompostu

 

Wróć