Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

W dniach 9-10 czerwca 2018 r. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach XXVII POMORSKICH AGRO TARGÓW zorganizował Pomorską Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Współorganizatorem wystawy były związki branżowe hodowców: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Malborku, Pomorski Związek Hodowców Koni, Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wystawa została dofinansowana z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, dofinansowały ją również Fundusze Promocji Mięsa Wołowego i Końskiego. Komisarzem XXVII Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych był Pan Andrzej Sawicki –prezes Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Malborku.

W ramach wystawy najlepsi hodowcy z województwa pomorskiego pochwalili się swoimi osiągnieciami hodowlanymi i prezentowali najładniejsze zwierzęta, poddając je pod ocenę komisji w następujących gatunkach: konie, bydło mięsne, jałówki mleczne oraz owce. Odbył się także konkurs „młodego hodowcy”. Ponadto w ramach pokazu zaprezentowane zostały króliki, drób hodowlany, ozdobny oraz gołębie rasowe. Ze względów na obostrzenia, wprowadzone w związku z bioasekuracją związaną z występowaniem w Polsce Afrykańskiego Pomoru Świń, nie było na wystawie trzody chlewnej. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” zorganizował stoisko informacyjne.

W wystawie bydła mięsnego udział wzięło 5 hodowców, którzy zaprezentowali do wyceny łącznie 15 zwierząt. Komisja przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach i nagrodziła czempionatami następujących hodowców i ich zwierzęta:

1. Czempion w krowach rasy limousine: Józef Janke
2. Wice – czempion w krowach rasy limousine: Józef Janke
3. Czempion w jałowicach rasy limousine do 18 m: Wojciech Etmański PR ZIMK
4. Wice czempion w jałowicach rasy limousine do 18 m: Wojciech Etmański PR ZIMK
5. Czempion w jałówkach rasy charolaise do 18 m: Marian Bojanowski
6. Wice-czempion w jałówkach rasy charolaise do 18 m: Marian Bojanowski
7. Super czempion – buhaj rasy limousine do 24 m, – Marian Cieśliński
8. Wice – czempion – buhaj rasy limousine do 24 m, – Marian Cieśliński

Wyróżniony został również hodowca który prezentował  bydło w ramach pokazu ras:
1. Ireneusz Sabisz za pokaz bydła rasy angus czerwony

W wystawie jałówek mlecznych udział wzięło 6 hodowców bydła mlecznego, prezentując razem 13 zwierząt. Jałówki oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych od 7 do 11 miesięcy oraz od 12 do 15 miesięcy.

1. Czempion w jałówkach mlecznych w wieku 12-15 miesięcy Pani Alina Dolna
2. Czempion w jałówkach mlecznych w wieku 7 -11 miesięcy Pan Józef Dera
3. Wice czempion w jałówkach mlecznych w wieku 7- 11 miesięcy Pan Leszek Szwarc

Odbył się również bardzo widowiskowy konkurs Młodego Hodowcy, gdzie dzieci hodowców w kaszubskich strojach oprowadzały swoje cielaczki i odpowiedziały na pytanie zadane przez prowadzącego konkurs Pana Marka Solarek. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dużą wiedzą z zakresu hodowli i swoich cielaków, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami, okolicznościowymi medalami oraz nagrodami od sponsorów.

W wystawie owiec wzięło udział 8 hodowców, którzy przedstawili do oceny zwierzęta w trzech rasach – ogółem 36 sztuk owiec, w tym 27 maciorek i 9 tryków. Komisja przyznała następujące wyróżnienia w następujących kategoriach i rasach:

1. Rasa pomorska: maciorki (Wełna jednolita)
– czempion Pan Sławomir Gruchała Węsierski
– wice czempion Pan Andrzej Kąkol
– wice czempion   Pan Michał Knitter
– wice czempion  Pan Jerzy Mondry Dombrowski

2. Rasa pomorska: tryki (wełna Jednolita)
– czempion Pan Piotr Borzyszkowski
– wice czempion Pan Sławomir Gruchała- Węsierski
– wice czempion Pan Grzegorz Skiba
– wice czempion Pani Andżelika Felskowska

3. Rasa czarnogłówka tryki
– czempion Katarzyna Drewek – Kobyłka

 

Wystawa koni jak zawsze cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Udział w niej wzięło 14 hodowców prezentując i poddając ocenie 27 koni w rasie polski koń zimnokrwisty i arden polski. Komisja oceny koni wytypowała następujących zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

1. Czempion Klaczy rocznych Polski Koń Zimnokrwisty – klacz Bahama, właściciel Stanisław Szultka

2. Czemion klaczy dwuletnich Polski Koń Zimnokrwisty – klacz ESARA, właściciel Roman Szultka

3. Wice czempion – klacz ORMINA właściciel Roman Szultka

4. Czempion dwuletnie klacze arden polski miejsce – klacz TEKLIJA właściciel Witold Świątek-Brzeziński

5. Czempion roczne ogiery PKZ – ogier CAJOS właściciel Mariusz Zaborowski

6. Czempion dwuletnie ogiery PKZ – ogier ELIUS właściciel Roman Szultka

7. Wice czempion dwuletnie ogiery PKZ – Ogier ELBANER właściciel Tomasz Grunwald

8. Czempion w dwuletnich ogierach rasy arden polski – ogier STYLL właściciel Andrzej Derlecki

9. Wice czempion w dwuletnich ogierach arden polski – ogier KLIMAS właściciel Andrzej Derlecki

Właściciele wyróżnionych czempionatami i wice czempionatami zwierząt otrzymali puchary z rąk Dyrektora PODR w Lubaniu Pana Andrzeja Dolnego oraz komisarza XXVII Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Pana Andrzeja Sawickiego prezesa Regionalnego Związeku Hodowców Owiec i Kóz w Malborku.

Wszyscy hodowcy zwierząt otrzymali pamiątkowe medale oraz gratulacje od przybyłych gości. Podczas uroczystej prezentacji zwierząt wystawcy otrzymali również nagrody od firm sponsorujących.

Wszystkim hodowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w hodowli i satysfakcji z wyników tak trudnej i absorbującej pracy.

Dziękujemy również bardzo serdecznie sponsorom wystawy zwierząt firmom: BioFeed sp. z o.o., Gminnej Spółdzielni „SCH” w Sierakowicach, Pomorskiej Izbie Rolniczej, Helenowo Wagyu Wiesław Stopa, Firmie TAD – MED, Urzędowi Gminy Nowa Karczma, Firmie Agroprofil oraz Firmie Unipasz.

Opracowała: Maria Gwizdała
Zdjęcia: Paweł Jankowski i Maria Gwizdała

Ilość wyświetleń artykułu: 1960