PODR i KRUS podnoszą wiedzę na temat bezpiecznej pracy w rolnictwie

W listopadzie i grudniu rolnicy z województwa pomorskiego będą mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat  bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. 

Dnia 7 listopada 2018 r. Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Gdańsku Jarosław Pergoł i Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Andrzej Dolny podpisali porozumienie w sprawie organizacji i przeprowadzenia XIX Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie oraz Olimpiady Młodych Producentów Rolnych na etapie powiatowym i wojewódzkim. Etapy powiatowe Olimpiad odbędą się 15.11.2018 r. w każdym powiecie województwa. Wojewódzki etap  XIX Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie odbędzie się 6.12.2018 r. w Słupsku, a Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 12.12.2018 r. w Lubaniu. Celem tego porozumienia jest wyłonienie lokalnych liderów stosujących zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym i wskazanie ich jako przykład do naśladowania. Wyłonieni i nagrodzeni laureaci w swoim środowisku lokalnym będą prezentować skuteczne sposoby eliminowania lub ograniczenia zagrożeń związanych z pracą w gospodarstwie rolnym. Działania te mają doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie oraz podniosą wiedzę na temat zasad bezpiecznej pracy rolniczej.

Ilość wyświetleń artykułu: 1604