Relacja z II Pomorskiego Forum Drobiarskiego

W dniach 16 i 17 czerwca, już po raz drugi, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zorganizował Pomorskie Forum Drobiarskie. Tym razem odbyło się ono w Łapinie, w powiecie gdańskim. Patronat honorowy nad Forum sprawował Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk.

W Forum uczestniczyli hodowcy drobiu, producenci jaj, przedstawiciele i właściciele ubojni oraz wylęgarni drobiu, stowarzyszeń, zrzeszeń i związków hodowców, reprezentanci grup producenckich, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawowe cele Forum, założone przez organizatora, takie jak: integracja środowisk: hodowców i producentów drobiu, wymiana poglądów i doświadczeń, określenie wspólnych priorytetów i kierunków rozwoju drobiarstwa, by pomorskie rolnictwo, w myśl europejskiej sentencji, stawało się innowacyjne i konkurencyjne - zostały zrealizowane.

Spotkanie otworzyli Aleksander Mach - Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Ryszard Świlski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

Tematyka poruszana podczas dwóch dni II Pomorskiego Forum Drobiarskiego obejmowała zarówno problemy rynków zbytu oraz miejsca polskiego drobiarstwa w Europie, jak również zagadnienia technologiczne, w tym zapobieganie chorobom drobiu, a także ekonomiczne sposoby rozwiązywania problemów. Ważnym tematem poruszonym podczas wykładów był dobrostan zwierząt i polityka Unii Europejskiej w tym zakresie, którą omówił prof. dr hab. Roman Kołacz - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W pierwszym dniu Forum trzech hodowców zostało odznaczonych honorową odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Byli to Panowie: Jan Banaś, Andrzej Mielewczyk i Marek Winkowski.

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, podsumowując spotkanie, wyraził głębokie przekonanie, że branżowe spotkania w takiej formie są potrzebne i ich cykl nie zostanie przerwany.

Drugiego dnia wśród uczestników Forum zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez sponsorów.

W przerwach między wykładami uczestnicy II Pomorskiego Forum Drobiarskiego mogli zapoznać się z ofertą firm współpracujących z branżą drobiarską. Firmy te były również sponsorami II edycji Pomorskiego Forum Drobiarskiego, za co serdecznie im dziękujemy.


 

7.sponsorzy LOGA

 

 

patronat

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Znajdź nas na Facebooku

Nowa odsłona! Zapraszamy!

PODR

Zapraszamy na nasz kanał Youtube

Youtube