I Pomorskie Forum Drobiarskie za nami


W dniach 24-25.06.2013 r., w Kaszubskiej Oazie Zdrowia, na Wichrowych Wzgórzach w Chmielnie, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zorganizował I Pomorskie Forum Drobiarskie.

Na Forum przybyło około 200 hodowców drobiu oraz dodatkowo przedstawiciele 27 firm, przedstawiciele i właściciele ubojni i wylęgarni drobiu, stowarzyszeń, zrzeszeń i związków hodowców, reprezentanci grup producentów drobiu, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, a także jednostek samorządowych.

Podstawowym celem Forum była integracja środowisk: hodowców i producentów drobiu, wymiana poglądów i doświadczeń, określenie wspólnych priorytetów i kierunków rozwoju drobiarstwa, a nadrzędnym to, by pomorskie rolnictwo, w myśl europejskiej sentencji, stawało się innowacyjne i konkurencyjne.

Uroczystego powitania gości dokonał Aleksander Mach - Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który poprosił Kazimierza Plocke - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa  i Rozwoju Wsi, o oficjalne rozpoczęcie Forum.

Podczas otwarcia i inauguracyjnego wykładu Minister Plocke przedstawił uczestnikom Forum aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 - 2020. Dyrektor Aleksander Mach, w imieniu przedstawicieli Zrzeszeń Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Pomorskich Izb Rolniczych, a także własnym - jako przedstawiciela Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego uroczyście wręczył na ręce Ministra listy intencyjne, wyrażające poparcie dla działań na rzecz ponownego przywrócenia uboju rytualnego do polskiego prawodawstwa.

W trakcie dwudniowej edycji Forum, omawiane były tematy związane m.in. z wymogami dostosowania gospodarstw drobiarskich w obszarze ochrony środowiska oraz handlem zagranicznym na rynku drobiu. Część teoretyczną spotkania uzupełniły liczne panele dyskusyjne przeznaczone przede wszystkim dla producentów kur niosek i kur reprodukcyjnych oraz producentów brojlerów kurzych.

Gośćmi honorowymi Forum byli m.in.:Roman Zaborowski - Senator RP, Ryszard Świlski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Bogdan Łapa - Wicestarosta Kartuski, Zygmunt Szulist - Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna, Zbigniew Roszkowski - Wójt Gminy Chmielno.

Podczas pierwszego dnia Forum Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke wręczył 14 odznak honorowych "Zasłużony dla rolnictwa".

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku podsumowując spotkanie wyraził głęboką nadzieję, iż I Pomorskie Forum Drobiarskie będzie początkiem cyklu kolejnych spotkań branżowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego.Aleksander Mach - Dyrektor PODR, Mariusz Sobierajski Prezes Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu

Dyrektor PODR Aleksander Mach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Kazimierz PlockeRyszard Świlski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy ForumOdznaczeni przez Minista Plocke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy PODR odznaczeni  Zasłużeni dla rolnictwaZasłużeni dla rolnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawcy I Pomorskiego Forum DrobiarskiegoWystawcy I Pomorskiego Forum Drobiarskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawcy I Pomorskiego Forum Drobiarskiego

 

 

Sponsorzy

 

 

logo17.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas na Facebooku

Nowa odsłona! Zapraszamy!

PODR

Zapraszamy na nasz kanał Youtube

Youtube