„Odpoczywaj na wsi” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu „Odpoczywaj na Wsi” organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Celem konkursu jest m. in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez uczniów pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich. Planowany termin realizacji konkursu to III-IV kwartał 2019 r.

Informacja dotycząca konkursu zostanie przekazana za pośrednictwem wojewódzkich kuratorów oświaty do dyrektorów szkół podstawowych w całej Polsce. Powołana przez dyrektora szkolna komisja konkursowa dokona wyboru trzech prac w dwóch grupach wiekowych: I grupa: klasy 0-III i II grupa : klasy IV-VIII i przekaże wyróżnione prace do 21 września 2019 r. (Uwaga: wydłużamy termin przyjmowania prac do 27.09.2019 r.) do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie, na terenie którego leży szkoła. Zadaniem Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest powołanie przez dyrektora Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, która wyłoni po trzech laureatów w dwóch kategoriach wiekowych.

Najlepsze prace z obu kategorii zostaną przekazane do 18 października 2019 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom szczebla krajowego odbędzie się 21 listopada 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem konkursu „Odpoczywaj na Wsi”, dostępnym do pobrania poniżej.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Ilość wyświetleń artykułu: 214