„Ocena użytkowania gruntów rolnych w aspekcie adaptacji wobec zmian klimatu” – relacja z warsztatów

Zmiany klimatu, w tym gwałtowne ulewy i długotrwałe susze,  to w ostatnim czasie temat bardzo często poruszany. Dlatego też w dniu 24.10.2018 r. w Lubaniu zostały przeprowadzone warsztaty naukowe pn. „Ocena użytkowania gruntów rolnych w aspekcie adaptacji wobec zmian klimatu”.

Warsztaty zostały zorganizowane przez IUNG-PIB w Puławach oraz PODR w Lubaniu w ramach Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020 (Zadanie 1.7: Opracowanie i doskonalenie metod oceny oraz prognozowania (modelowania) skutków środowiskowych i produkcyjno-ekonomicznych WPR i zmian klimatu).

Spotkanie otworzyła Ewa Szymańska zastępca dyrektora PODR w Lubaniu oraz dr Robert Borek przedstawiciel IUNG-PIB w Puławach.

Pierwszy wykładowca dr hab. Jerzy Kozyra przedstawił temat „Zmiany klimatu w Polsce”. Zaprezentował m.in. prognozowane globalne zmiany temperatury atmosfery, wpływ globalnego ocieplenia na glebę, a także przykłady katastrof związanych z tymi czynnikami. W dalszej części szkolenia omówił również temat „Ocena nieużytkowania gruntów rolniczych w województwie pomorskim”.

Kolejne zagadnienie „Wpływ zmian klimatu na rolnictwo w Polsce” przedstawiła dr Anna Nieróbca. Omówiła zmiany warunków termicznych i długości okresu wegetacyjnego w Polsce na przestrzeni lat oraz jaki to miało wpływ na powierzchnię upraw i plonowanie wybranych gatunków roślin. Podkreśliła, że głównym problemem rolnictwa w Polsce, wynikającym z obserwowanych tendencji klimatycznych, będą niedobory wody w okresie wiosenno-letnim, jak również większa zmienność warunków meteorologicznych.

Następnie dr Robert Borek wygłosił prelekcję nt. „Zarządzanie mikroklimatem pola”. Przedstawił, jakie dobre praktyki rolnicy powinni stosować, aby minimalizować np. starty wody i składników pokarmowych.  

Po przerwie wystąpił mgr Tomasz Żyłowski. Zaprezentował „Ślad węglowy uprawy kukurydzy w Polsce” – metody szacowania, narzędzia do obliczania oraz sposoby ograniczenia śladu węglowego.

Ostatni temat „Wpływ ograniczenia orki na wilgotność gleby” przedstawiła mgr inż. Aleksandra Król. Zwróciła uwagę na to, że problemy związane z ograniczeniem zasobów wodnych mogą być łagodzone poprzez modyfikację praktyk rolniczych. Otóż rekomendowaną praktyką rolniczą jest konserwująca uprawa roli, łącząca zalety eliminowania orki oraz mulczowania. Ograniczenie orki to nie tylko potencjalne zmniejszenie kosztów, ale także gromadzenie większej ilości wody w glebie.

Wszyscy prelegenci są pracownikami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Warsztaty przebiegały w formie dialogu, uczestnicy na bieżąco mogli zadawać pytania i dlatego też szkolenie połączone było z dyskusją. Straty, powstałe wskutek katastrof, które ponieśli gospodarze w ostatnich latach i prognozy na przyszłość spowodowały, że rolnicy byli zainteresowani tym tematem oraz informacjami co mogą zrobić, aby w przyszłości zminimalizować skutki ewentualnych szkód.

Ilość wyświetleń artykułu: 671