O doradztwie w Starym Polu

   Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki wziął udział w comiesięcznej naradzie kadry kierowniczej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, która odbyła się w Oddziale PODR w Starym Polu.

W pierwszej części spotkania minister zapoznał się z bieżącymi działaniami PODR, w tym m.in.: z pracami Zespołu ds. restrukturyzacji PODR, realizacją zadań w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW 2014-2020 oraz realizacją programu doradczego dotyczącego integrowanej ochrony roślin. Podczas narady omówiono również ustawę o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, a także zmiany w cenniku usług świadczonych przez PODR.

W dalszej części narady minister Ryszard Zarudzki przedstawił zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jakie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło w ramach corocznej modyfikacji PROW mającej na celu bardziej efektywne i dopasowane do bieżącej sytuacji wdrażanie Programu. Zasygnalizował również przewidywane zmiany we wspólnej polityce rolnej w nowej perspektywie finansowej.

Minister odniósł się też do trudnej sytuacji finansowej doradztwa rolniczego i zapewnił, że MRiRW planuje poprawę w tym zakresie do 2022 roku.

Spotkanie zakończyło się dyskusją.

Ilość wyświetleń artykułu: 606