O dochodowości gospodarstw w Lubaniu – konferencja FADN

W dniu 28 czerwca 2019 r. odbyła się w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  konferencja poświęcona dochodowości gospodarstw rolnych określonej na podstawie badań rachunkowości rolnej PL FADN, w ramach której odbyły się z konsultacje publiczne Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa do roku 2030.

W konferencji uczestniczył Podsekretarz Stanu w MRiRW p. Ryszard Zarudzki.

    Konferencję otworzyło odczytanie listu Pani Anny Fotygi – Poseł do Parlamentu Europejskiego do uczestników konferencji. Podsekretarz Stanu w MRiRW p. Ryszard Zarudzki, przedstawił główne elementy Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030.  Wystąpienie to można uznać za otwarcie publicznej debaty na ten temat w woj. pomorskim.

Następnie, zgodnie z programem konferencji przedstawiono  prezentacje dotyczące kształtowania się dochodowości rolnictwa w okresie od 2004 do 2018 r. określonej na podstawie wyników badań w systemie rachunkowości rolnej PL FADN. Obejmowały one następujące zagadnienia:

– usytuowania dochodowości polskich gospodarstw rolnych na tle unijnych,

– kształtowania się sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w woj. Pomorskim,

– opłacalności produkcji zbóż.

Wykłady dotyczące dochodowości gospodarstw rolnych przeprowadzone zostały przez wykładowców IERiGŻ –PIB  – Pełnomocnika Dyrektora IERiGŻ  ds. PL FADN p. Zbigniewa Floriańczyka i p. Marcina Żekało oraz koordynatora ds. PL FADN w PODR w Lubaniu p. Daniela Roszaka.

W trakcie konferencji wystąpili także przedstawiciele:

– Pomorskiej Izby Rolniczej – Prezes p. Zenon Bistram,

– OR ARiMR –  Dyrektor p. Karol Narloch,

– OT KOWR – z-ca Dyrektora p. Magdalena Dudek,

którzy przedstawili działania zrealizowane w okresie ostatnich 15 lat oraz zadania stojące obecnie przed tymi instytucjami.

     W ramach dyskusji poruszano szereg tematów odnoszących się do SZRWRiR 2030 i dochodowości gospodarstw rolnych.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do rolników i doradców rolnych, a także przedstawicieli organizacji rolniczych, samorządów lokalnych oraz instytucji działających w otoczeniu wsi i rolnictwa.

Link do relacji MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/o-dochodowosci-gospodarstw-w-lubaniu

Materiały z konferencji

 

Ilość wyświetleń artykułu: 911