Kliknij na powiat w celu wyświetlenia kontaktów Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

Oddział Stare Pole

Adres: ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
tel. 55 270-11-00, fax 55 270-11-62
email: starepole@podr.pl

Dyrektor Oddziału

Hajdaczuk Antoni

Pracownicy Oddział Stare Pole
Korzańska Bożena Zastępca Dyrektora Oddziału email: b.korzanska@podr.pl tel: 797010594
Michniewicz Witold Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego email: w.michniewicz@podr.pl tel: 693847432
Ciesielska Alina Główny specjalista ds. wiejskiego gospodarstwa domowego i turystyki wiejskiej email: a.ciesielska@podr.pl tel: 501836845
Kopeć Adam Główny specjalista ds. ochrony środowiska i ekologii email: a.kopec@podr.pl tel: 797010593
Marciniak Zbigniew Główny specjalista ds. technologii produkcji i doświadczalnictwa email: z.marciniak@podr.pl tel: 797010595
Muzyka Jarosław Starszy specjalista ds.chemizacji produkcji roślinnej email: j.muzyka@podr.pl tel: 797010596
Najduk Monika Specjalista ds. ochrony roślin email: m.najduk@podr.pl tel: 607602731
Panimasz-Wolska Alicja Specjalista ds.metodyki doradztwa i szkoleń email: a.panimasz@podr.pl tel: 797010694
Rojewska Agnieszka Główny specjalista ds. wiejskiego gospodarstwa domowego i turystyki wiejskiej email: a.rojewska@podr.pl tel: 693970911
Salamonik Sławomir Główny specjalista ds. opiniowania przedsięwzięć i stosowania techniki komputerowej email: s.salamonik@podr.pl tel: 797010639
Sawirski Włodzimierz Główny specjalista ds. produkcji trzody chlewnej i rynku wieprzowiny email: w.sawirski@podr.pl tel: 797010600
Wesołowska Jolanta Główny specjalista ds. marketingu i informacji rynkowej email: j.wesolowska@podr.pl tel: 501836807
Zwierz Sebastian Starszy specjalista ds. technologii produkcji i rynku zbóż oraz doświadczalnictwa email: s.zwierz@podr.pl tel: 797010684