Kliknij na powiat w celu wyświetlenia kontaktów Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

Oddział Stare Pole

Adres: ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
tel. 55 270-11-00, fax 55 270-11-62
email: starepole@podr.pl

Pracownicy Oddział Stare Pole
Korzańska Bożena Zastępca Dyrektora Oddziału email: b.korzanska@podr.pl tel: 797010594
Michniewicz Witold Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego email: w.michniewicz@podr.pl tel: 693847432
Kopeć Adam Główny specjalista ds. ochrony środowiska i ekologii email: a.kopec@podr.pl tel: 797010593
Marciniak Zbigniew Główny specjalista ds. technologii produkcji i rynków mleka, wołowiny oraz buraków cukrowych email: z.marciniak@podr.pl tel: 797010595
Muzyka Jarosław Główny specjalista ds. chemizacji produkcji roślinnej email: j.muzyka@podr.pl tel: 797010596
Mostowska Monika Starszy specjalista ds. ochrony roślin – koordynator ds. IOR
Panimasz-Wolska Alicja Starszy specjalista ds. metodyki doradztwa i szkoleń email: a.panimasz@podr.pl tel: 797010694
Rojewska Agnieszka Główny specjalista ds. wiejskiego gospodarstwa domowego i turystyki wiejskiej email: a.rojewska@podr.pl tel: 693970911
Salamonik Sławomir Główny specjalista ds. ekonomiki rolnictwa i informacji rynkowej email: s.salamonik@podr.pl tel: 797010639
Sawirski Włodzimierz Główny specjalista ds. produkcji trzody chlewnej i rynku wieprzowiny email: w.sawirski@podr.pl tel: 797010600
Wesołowska Jolanta Główny specjalista ds. ekonomiki i rachunkowości rolnej email: j.wesolowska@podr.pl tel: 501836807
Zwierz Sebastian Główny specjalista ds. technologii produkcji i rynków zbóż i rzepaku oraz grup producentów rolnych email: s.zwierz@podr.pl tel: 797010684
Radziun-Kłosek Beata Specjalista ds. produkcji zwierzęcej email: b.radziun@podr.pl tel:
Bučar Dorota Starszy specjalista ds. produkcji roślinnej email: d.bucar@podr.pl tel: 797010629
Kaliszewska Anna Stażysta specjalista ds. wiejskiego gospodarstwa domowego i zagospodarowania terenów zielonych email: a.kaliszewska@podr.pl tel: 797010610