Kliknij na powiat w celu wyświetlenia kontaktów Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

Adres: Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
tel. 58 326-39-26;
email: luban@podr.pl

Kierownik działu

Okrój Andrzej

Pracownicy Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
Okrój Andrzej Kierownik działu email: a.okroj@podr.pl tel: 607462000
Cichocki Jarosław Główny specjalista, starszy specjalista ds. pszczelarstwa email: j.cichocki@podr.pl tel: 797010602
Gwizdała Maria Główny specjalista ds. produkcji trzody chlewnej email: m.gwizdala@podr.pl tel: 797010649
Manowski Grzegorz Specjalista ds. technologii produkcji roślin okopowych i strączkowych oraz użytków zielonych email: g.manowski@podr.pl tel: 797010650
Anioła Mariusz Specjalista ds. technologii produkcji zbóż, rzepaku, kukurydzy i sadownictwa email: m.aniola@podr.pl tel: 797010613
Szulist Grażyna Starszy referent email: g.szulist@podr.pl tel: 58 326-39-23
Plata Krystyna Specjalista ds. technologii produkcji oraz rynku mleka, wołowiny, owiec i koni email: k.plata@podr.pl tel: 797010605
Dąbrowski Daniel Starszy specjalista ds. technologii produkcji zbóż i rzepaku email: d.dabrowski@podr.pl tel: 797010614
Ciecholewska Wanda Starszy referent email: w.ciecholewska@podr.pl tel: 797010677
Armatowska-Freda Justyna Specjalista ds. technologii produkcji zwierzęcej, w tym hodowli bydła mlecznego email: j.freda@podr.pl tel: 512931736