Kliknij na powiat w celu wyświetlenia kontaktów Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

Dział Kadr i Organizacji Pracy

Adres: Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
tel. 58 326-39-16
email: m.miedzinska@podr.pl

Kierownik Działu

Miedzińska Magdalena

Pracownicy Dział Kadr i Organizacji Pracy
Miedzińska Magdalena Kierownik działu email: m.miedzinska@podr.pl tel: 58 326-39-16
Gulczewska Joanna Starszy referent ds. kadr i płac email: j.gulczewska@podr.pl tel: 58 326-39-60
Rogowska Edyta Specjalista ds. kadr i płac email: e.rogowska@podr.pl tel: 58 326-39-10
Pobłocka Aleksandra Starszy specjalista ds. kadr i płac email: a.poblocka@podr.pl tel: 58 326-39-64